Infiintare firma

Uita de inconvenienta birocratica atunci cand trebuie sa-ti infiintezi propria companie.Bizee se ocupa de intreg procesul si se asigura sa nu apara probleme

Completeaza datele


Asigura-te ca datele sunt corect completate, de restul ne ocupam noi.
Asociatii

, cetatean roman, nascut(a) la data de
in , jud , domiciliat(a) in localitatea , str , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , jud. ,
posesor(e) al
,
seria nr. , eliberat de , la data de
, CNP
S.C. , persoana juridica romana, cu sediul social in , cod ORC , avand cod fiscal , reprezentata de d-nul/d-na , conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a
, nr din data de

, cetatean strain, nascut(a) la data de
in , jud , domiciliat(a) in localitatea , str , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , jud. ,
posesor(e) al
,
seria nr. , eliberat de , la data de
, CNP
S.C. , persoana juridica straina, cu sediul social in , cod ORC , avand cod fiscal , reprezentata de d-nul/d-na , conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a
, nr din data de

Impartire parti sociale
   

Locul de desfasurare a activitatii

Sediu social
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Sediu secundar (daca este cazul)
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Activitati proprii de birou de firma (daca este cazul)
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare (daca este cazul)
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Obiectul de activitate

Activitatea principala
A-Agricultur?, silvicultur? ?i pescuit
01-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase
011-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor ?i a pepenilor, a r?d?cinoaselor ?i tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zah?r
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre
0119 - Cultivarea altor plante nepermanente
012-Cultivarea strugurilor
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale ?i subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor semin?oase ?i sâmburoase
0125 - Cultivarea arbu?tilor fructiferi, c?p?unilor, nuciferilor ?i a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea b?uturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale ?i a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
013-Cultivarea plantelor pentru înmul?ire
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmul?ire
014-Cre?terea bovinelor de lapte
0141 - Cre?terea bovinelor de lapte
0142 - Cre?terea altor bovine
0143 - Cre?terea cailor ?i a altor cabaline
0144 - Cre?terea c?milelor ?i a camelidelor
0145 - Cre?terea ovinelor ?i caprinelor
0146 - Cre?terea porcinelor
0147 - Cre?terea p?s?rilor
0149 - Cre?terea altor animale
015-Activit??i în ferme mixte (cultura vegetal? combinat? cu cre?terea animalelor)
0150 - Activit??i în ferme mixte (cultura vegetal? combinat? cu cre?terea animalelor)
016-Activit??i auxiliare pentru produc?ia vegetal?
0161 - Activit??i auxiliare pentru produc?ia vegetal?
0162 - Activit??i auxiliare pentru cre?terea animalelor
0163 - Activit??i dup? recoltare
0164 - Preg?tirea semin?elor în vederea îns?mân??rii
017-Vân?toare,capturarea cu capcane a vânatului ?i activit??i de servicii anexe vân?torii
0170 - Vân?toare,capturarea cu capcane a vânatului ?i activit??i de servicii anexe vân?torii
02-Silvicultur? ?i alte activit??i forestiere
021-Silvicultur? ?i alte activit??i forestiere
0210 - Silvicultur? ?i alte activit??i forestiere
022-Exploatare forestier?
0220 - Exploatare forestier?
023-Colectarea plantelor ?i fructelor din flora spontan? (excl. material lemnos)
0230 - Colectarea plantelor ?i fructelor din flora spontan? (excl. material lemnos)
024-Activit??i de servicii anexe silviculturii
0240 - Activit??i de servicii anexe silviculturii
03-Pescuitul maritim
031-Pescuitul maritim
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul în ape dulci
032-Acvacultura maritim?
0321 - Acvacultura maritim?
0322 - Acvacultura în ape dulci
B-Industria extractiv?
05-Extrac?ia c?rbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
051-Extrac?ia c?rbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510 - Extrac?ia c?rbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
052-Extrac?ia c?rbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520 - Extrac?ia c?rbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
06-Extrac?ia petrolului brut
061-Extrac?ia petrolului brut
0610 - Extrac?ia petrolului brut
062-Extrac?ia gazelor naturale
0620 - Extrac?ia gazelor naturale
07-Extrac?ia minereurilor feroase
071-Extrac?ia minereurilor feroase
0710 - Extrac?ia minereurilor feroase
072-Extrac?ia minereurilor de uraniu ?i toriu
0721 - Extrac?ia minereurilor de uraniu ?i toriu
0729 - Extrac?ia altor minereuri metalifere neferoase
08-Extrac?ia ?i aglomerarea turbei
081-Extrac?ia pietrei ornamentale ?i a pietrei pentru construc?ii, extrac?ia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei ?i a ardeziei
0811 - Extrac?ia pietrei ornamentale ?i a pietrei pentru construc?ii, extrac?ia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei ?i a ardeziei
0812 - Extrac?ia pietri?ului ?i nisipului; extrac?ia argilei ?i caolinului
089-Extrac?ia ?i aglomerarea turbei
0892 - Extrac?ia ?i aglomerarea turbei
0893 - Extrac?ia s?rii
0899 - Alte activit??i extractive n.c.a.
0891 - Extrac?ia mineralelor pentru industria chimic? ?i a îngr???mintelor naturale
09-Activit??i de servicii anexe extrac?iei petrolului brut ?i gazelor naturale
091-Activit??i de servicii anexe extrac?iei petrolului brut ?i gazelor naturale
0910 - Activit??i de servicii anexe extrac?iei petrolului brut ?i gazelor naturale
099-Activit??i de servicii anexe pentru extrac?ia mineralelor
0990 - Activit??i de servicii anexe pentru extrac?ia mineralelor
C- Industria prelucr?toare
10-Prelucrarea ?i conservarea cartofilor
101-Produc?ia ?i conservarea c?rnii
1011 - Produc?ia ?i conservarea c?rnii
1012 - Prelucrarea ?i conservarea c?rnii de pas?re
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pas?re)
102-Prelucrarea ?i conservarea pe?telui, crustaceelor ?i molu?telor
1020 - Prelucrarea ?i conservarea pe?telui, crustaceelor ?i molu?telor
103-Prelucrarea ?i conservarea cartofilor
1031 - Prelucrarea ?i conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe ?i legume
1039 - Prelucrarea ?i conservarea fructelor ?i legumelor
104-Fabricarea uleiurilor ?i gr?similor
1041 - Fabricarea uleiurilor ?i gr?similor
1042 - Fabricarea margarinei ?i a altor produse comestibile similare
105-Fabricarea produselor lactate ?i a brânzeturilor
1051 - Fabricarea produselor lactate ?i a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghe?atei
106-Fabricarea produselor de mor?rit
1061 - Fabricarea produselor de mor?rit
1062 - Fabricarea amidonului ?i a produselor din amidon
107-Fabricarea pâinii; fabricarea pr?jiturilor ?i a produselor proaspete de patiserie
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea pr?jiturilor ?i a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscui?ilor ?i pi?coturilor; fabricarea pr?jiturilor ?i a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, t?i?eilor, cu?-cu?-ului ?i a altor produse f?inoase similare
108-Fabricarea zah?rului
1081 - Fabricarea zah?rului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei ?i a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului ?i cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor ?i ingredientelor
1085 - Fabricarea de mânc?ruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate ?i alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm?
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm?
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11-Distilarea, rafinarea ?i mixarea b?uturilor alcoolice
110-Distilarea, rafinarea ?i mixarea b?uturilor alcoolice
1101 - Distilarea, rafinarea ?i mixarea b?uturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului ?i a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor b?uturi nedistilate, ob?inute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea mal?ului
1107 - Produc?ia de b?uturi r?coritoare nealcoolice; produc?ia de ape minerale ?i alte ape îmbuteliate
12-Fabricarea produselor din tutun
120-Fabricarea produselor din tutun
1200 - Fabricarea produselor din tutun
13-Preg?tirea fibrelor ?i filarea fibrelor textile
131-Preg?tirea fibrelor ?i filarea fibrelor textile
1310 - Preg?tirea fibrelor ?i filarea fibrelor textile
132-Produc?ia de ?es?turi
1320 - Produc?ia de ?es?turi
133-Finisarea materialelor textile
1330 - Finisarea materialelor textile
139-Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro?etare
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro?etare
1392 - Fabricarea de articole confec?ionate din textile (cu excep?ia îmbr?c?mintei ?i lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare ?i mochete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori ?i plase
1395 - Fabricarea de textile ne?esute ?i articole din acestea, cu excep?ia confec?iilor de îmbr?c?minte
1396 - Fabricarea de articole tehnice ?i industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14-Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte din piele
141-Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte din piele
1411 - Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte din piele
1412 - Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbr?c?minte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbr?c?minte ?i accesorii n.c.a.
142-Fabricarea articolelor din blan?
1420 - Fabricarea articolelor din blan?
143-Fabricarea prin tricotare sau cro?etare a ciorapilor ?i articolelor de galanterie
1431 - Fabricarea prin tricotare sau cro?etare a ciorapilor ?i articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau cro?etare a altor articole de îmbr?c?minte
15-T?b?cirea ?i finisarea pieilor; prepararea ?i vopsirea bl?nurilor
151-T?b?cirea ?i finisarea pieilor; prepararea ?i vopsirea bl?nurilor
1511 - T?b?cirea ?i finisarea pieilor; prepararea ?i vopsirea bl?nurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj ?i marochin?rie ?i a articolelor de harna?ament
152-Fabricarea înc?l??mintei
1520 - Fabricarea înc?l??mintei
16-T?ierea ?i rindeluirea lemnului
161-T?ierea ?i rindeluirea lemnului
1610 - T?ierea ?i rindeluirea lemnului
162-Fabricarea de furnire ?i a panourilor de lemn
1621 - Fabricarea de furnire ?i a panourilor de lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie ?i tâmpl?rie, pentru construc?ii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut?, paie ?i din alte materiale vegetale împletite
17-Fabricarea hârtiei ?i cartonului ondulat ?i a ambalajelor din hârtie ?i carton
171-Fabricarea celulozei
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei ?i cartonului
172-Fabricarea hârtiei ?i cartonului ondulat ?i a ambalajelor din hârtie ?i carton
1721 - Fabricarea hârtiei ?i cartonului ondulat ?i a ambalajelor din hârtie ?i carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospod?resc ?i sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papet?rie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie ?i carton n.c.a.
18-Tip?rirea ziarelor
181-Tip?rirea ziarelor
1811 - Tip?rirea ziarelor
1812 - Alte activit??i de tip?rire n.c.a.
1813 - Servicii preg?titoare pentru pretip?rire
1814 - Leg?torie ?i servicii conexe
182-Reproducerea înregistr?rilor
1820 - Reproducerea înregistr?rilor
19-Fabricarea produselor de cocserie
191-Fabricarea produselor de cocserie
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
192-Fabricarea produselor ob?inute din prelucrarea ?i?eiului
1920 - Fabricarea produselor ob?inute din prelucrarea ?i?eiului
20-Fabricarea gazelor industriale
201-Fabricarea gazelor industriale
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloran?ilor ?i a pigmen?ilor
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz?
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de baz?
2015 - Fabricarea îngr???mintelor ?i produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
202-Fabricarea pesticidelor ?i a altor produse agrochimice
2020 - Fabricarea pesticidelor ?i a altor produse agrochimice
203-Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ?i masticurilor
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ?i masticurilor
204-Fabricarea s?punurilor, detergen?ilor ?i a produselor de între?inere
2041 - Fabricarea s?punurilor, detergen?ilor ?i a produselor de între?inere
2042 - Fabricarea parfumurilor ?i a produselor cosmetice (de toalet?)
205-Fabricarea explozivilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esen?iale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
206-Fabricarea fibrelor sintetice ?i artificiale
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice ?i artificiale
21-Fabricarea produselor farmaceutice de baz?
211-Fabricarea produselor farmaceutice de baz?
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baz?
212-Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
22-Fabricarea anvelopelor ?i a camerelor de aer; re?aparea ?i refacerea anvelopelor
221-Fabricarea anvelopelor ?i a camerelor de aer; re?aparea ?i refacerea anvelopelor
2211 - Fabricarea anvelopelor ?i a camerelor de aer; re?aparea ?i refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
222-Fabricarea pl?cilor, foliilor, tuburilor ?i profilelor din material plastic
2221 - Fabricarea pl?cilor, foliilor, tuburilor ?i profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc?ii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
23-Fabricarea sticlei plate
231-Fabricarea sticlei plate
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea ?i fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticl?
2314 - Fabricarea fibrelor din sticl?
2319 - Fabricarea de sticl?rie tehnic?
232-Fabricarea de produse refractare
2320 - Fabricarea de produse refractare
233-Fabricarea pl?cilor ?i dalelor din ceramic?
2331 - Fabricarea pl?cilor ?i dalelor din ceramic?
2332 - Fabricarea c?r?mizilor, ?iglelor ?i a altor produse pentru construc?ii, din argil? ars?
234-Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospod?resc ?i ornamental
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospod?resc ?i ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic?
2343 - Fabricarea izolatorilor ?i pieselor izolante din ceramic?
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramic?
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
235-Fabricarea cimentului
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului ?i ipsosului
236-Fabricarea produselor din beton pentru construc?ii
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construc?ii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construc?ii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment ?i ipsos
237-T?ierea, fasonarea ?i finisarea pietrei
2370 - T?ierea, fasonarea ?i finisarea pietrei
239-Fabricarea de produse abrazive
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24-Produc?ia de metale feroase sub forme primare ?i de feroaliaje
241-Produc?ia de metale feroase sub forme primare ?i de feroaliaje
2410 - Produc?ia de metale feroase sub forme primare ?i de feroaliaje
242-Produc?ia de tuburi, ?evi, profile tubulare ?i accesorii pentru acestea, din o?el
2420 - Produc?ia de tuburi, ?evi, profile tubulare ?i accesorii pentru acestea, din o?el
243-Tragere la rece a barelor
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Produc?ia de profiluri ob?inute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
244-Produc?ia metalelor pre?ioase
2441 - Produc?ia metalelor pre?ioase
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Produc?ia plumbului, zincului ?i cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Produc?ia altor metale neferoase
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari
245-Turnarea fontei
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea o?elului
2453 - Turnarea metalelor neferoase u?oare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
25-Fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice
251-Fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice
2511 - Fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de u?i ?i ferestre din metal
252-Produc?ia de radiatoare ?i cazane pentru înc?lzire central?
2521 - Produc?ia de radiatoare ?i cazane pentru înc?lzire central?
2529 - Produc?ia de rezervoare, cisterne ?i containere metalice
253-Produc?ia generatoarelor de aburi (cu excep?ia cazanelor pentru înc?lzire central?)
2530 - Produc?ia generatoarelor de aburi (cu excep?ia cazanelor pentru înc?lzire central?)
254-Fabricarea armamentului ?i muni?iei
2540 - Fabricarea armamentului ?i muni?iei
255-Fabricarea produselor metalice ob?inute prin deformare plastic?; metalurgia pulberilor
2550 - Fabricarea produselor metalice ob?inute prin deformare plastic?; metalurgia pulberilor
256-Tratarea ?i acoperirea metalelor
2561 - Tratarea ?i acoperirea metalelor
2562 - Opera?iuni de mecanic? general?
257-Fabricarea produselor de t?iat
2571 - Fabricarea produselor de t?iat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
259-Fabricarea de recipien?i, containere ?i alte produse similare din o?el
2591 - Fabricarea de recipien?i, containere ?i alte produse similare din o?el
2592 - Fabricarea ambalajelor u?oare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lan?uri ?i arcuri
2594 - Fabricarea de ?uruburi, buloane ?i alte articole filetate; fabricarea de nituri ?i ?aibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
261-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
262-Fabricarea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
2620 - Fabricarea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
263-Fabricarea echipamentelor de comunica?ii
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunica?ii
264-Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
265-Fabricarea de instrumente ?i dispozitive pentru m?sur?, verificare, control, naviga?ie
2651 - Fabricarea de instrumente ?i dispozitive pentru m?sur?, verificare, control, naviga?ie
2652 - Productia de ceasuri
266-Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic ?i electroterapie
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic ?i electroterapie
267-Fabricarea de instrumente optice ?i echipamente fotografice
2670 - Fabricarea de instrumente optice ?i echipamente fotografice
268-Fabricarea suporturilor magnetice ?i optice destinate înregistr?rilor
2680 - Fabricarea suporturilor magnetice ?i optice destinate înregistr?rilor
27-Fabricarea motoarelor, generatoarelor ?i transformatoarelor electrice ?i a aparatelor de distribu?ie ?i control a electricit??ii
271-Fabricarea motoarelor, generatoarelor ?i transformatoarelor electrice ?i a aparatelor de distribu?ie ?i control a electricit??ii
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor ?i transformatoarelor electrice ?i a aparatelor de distribu?ie ?i control a electricit??ii
2712 - Fabricarea aparatelor de control ?i distribu?ie a electricit??ii
272-Fabricarea de acumulatori ?i baterii
2720 - Fabricarea de acumulatori ?i baterii
273-Fabricarea de cabluri cu fibr? optic?
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibr? optic?
2732 - Fabricarea altor fire ?i cabluri electrice ?i electrocasnice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire ?i cabluri electrice ?i electronice
274-Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275-Fabricarea de aparate electrocasnice
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
279-Fabricarea altor echipamente electrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
28-Fabricarea de motoare ?i turbine (cu excep?ia celor pentru avioane, autovehicule ?i motociclete)
281-Fabricarea de motoare ?i turbine (cu excep?ia celor pentru avioane, autovehicule ?i motociclete)
2811 - Fabricarea de motoare ?i turbine (cu excep?ia celor pentru avioane, autovehicule ?i motociclete)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe ?i compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinet?rie
2815 - Fabricarea lag?relor, angrenajelor, cutiilor de vitez? ?i a elementelor mecanice de transmisie
282-Fabricarea cuptoarelor, furnalelor ?i arz?toarelor
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor ?i arz?toarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat ?i manipulat
2823 - Fabricarea ma?inilor ?i echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea ma?inilor-unelte portabile ac?ionate electric
2825 - Fabricarea ehipamentelor de ventila?ie ?i frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor ma?ini ?i utilaje de utilizare general? n.c.a.
283-Fabricarea ma?inilor ?i utilajelor pentru agricultur? ?i exploat?ri forestiere
2830 - Fabricarea ma?inilor ?i utilajelor pentru agricultur? ?i exploat?ri forestiere
284-Fabricarea utilajelor ?i a ma?inilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2841 - Fabricarea utilajelor ?i a ma?inilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor ma?ini-unelte n.c.a.
289-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extrac?ie ?i construc?ii
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, b?uturilor ?i tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textil?, a îmbr?c?mintei ?i a piel?riei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei ?i cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice ?i a cauciucului
2899 - Fabricarea altor ma?ini ?i utilaje specifice n.c.a.
29-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
291-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292-Produc?ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci ?i semiremorci
2920 - Produc?ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci ?i semiremorci
293-Fabricarea de echipamente electrice ?i electronice pentru autovehicule ?i pentru motoare de autovehicule
2931 - Fabricarea de echipamente electrice ?i electronice pentru autovehicule ?i pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese ?i accesorii pentru autovehicule ?i pentru motoare de autovehicule
30-Construc?ia de nave ?i structuri plutitoare
301-Construc?ia de nave ?i structuri plutitoare
3011 - Construc?ia de nave ?i structuri plutitoare
3012 - Construc?ia de ambarca?iuni sportive ?i de agrement
302-Fabricarea materialului rulant
3020 - Fabricarea materialului rulant
303-Fabricarea de aeronave ?i nave spa?iale
3030 - Fabricarea de aeronave ?i nave spa?iale
304-Fabricarea vehiculelor militare de lupt?
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupt?
309-Fabricarea de motociclete
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete ?i de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31-Fabricarea de mobil? pentru birouri ?i magazine
310-Fabricarea de mobil? pentru birouri ?i magazine
3101 - Fabricarea de mobil? pentru birouri ?i magazine
3102 - Fabricarea de mobil? pentru buc?t?rii
3103 - Fabricarea de saltele ?i somiere
3109 - Fabricarea de mobil? n.c.a.
32-Baterea monedelor
321-Baterea monedelor
3211 - Baterea monedelor
3212 - Fabricarea bijuteriilor ?i articolelor similare din metale ?i pietre pre?ioase
3213 - Fabricarea imita?iilor de bijuterii ?i articole similare
322-Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
323-Fabricarea articolelor pentru sport
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
324-Fabricarea jocurilor ?i juc?riilor
3240 - Fabricarea jocurilor ?i juc?riilor
325-Produc?ia de dispozitive, aparate ?i instrumente medicale ?i de laborator
3250 - Produc?ia de dispozitive, aparate ?i instrumente medicale ?i de laborator
329-Fabricarea m?turilor ?i periilor
3291 - Fabricarea m?turilor ?i periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33-Repararea articolelor fabricate din metal
331-Repararea articolelor fabricate din metal
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea ma?inilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice ?i optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea ?i între?inerea navelor ?i b?rcilor
3316 - Repararea ?i între?inerea aeronavelor ?i navelor spa?iale
3317 - Repararea ?i între?inerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 - Repararea altor echipamente
332-Instalarea ma?inilor ?i echipamentelor industriale
3320 - Instalarea ma?inilor ?i echipamentelor industriale
D-Produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap? cald? ?i aer condi?ionat
35-Produc?ia de energie electric?
351-Produc?ia de energie electric?
3511 - Produc?ia de energie electric?
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribu?ia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
352-Produc?ia gazelor
3521 - Produc?ia gazelor
3522 - Distribu?ia combustibililor gazo?i prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazo?i prin conducte
353-Furnizarea de abur ?i aer condi?ionat
3530 - Furnizarea de abur ?i aer condi?ionat
E-Distribu?ia apei; salubritate, gestionarea de?eurilor, activit??i de decontaminare
36-Captarea, tratarea ?i distribu?ia apei
360-Captarea, tratarea ?i distribu?ia apei
3600 - Captarea, tratarea ?i distribu?ia apei
37-Colectarea ?i epurarea apelor uzate
370-Colectarea ?i epurarea apelor uzate
3700 - Colectarea ?i epurarea apelor uzate
38-Colectarea de?eurilor nepericuloase
381-Colectarea de?eurilor nepericuloase
3811 - Colectarea de?eurilor nepericuloase
3812 - Colectarea de?eurilor periculoase
382-Tratarea ?i eliminarea de?eurilor nepericuloase
3821 - Tratarea ?i eliminarea de?eurilor nepericuloase
3822 - Tratarea ?i eliminarea de?eurilor periculoase
383-Demontarea (dezasamblarea) ma?inilor ?i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3831 - Demontarea (dezasamblarea) ma?inilor ?i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39-Activit??i ?i servicii de decontaminare
390-Activit??i ?i servicii de decontaminare
3900 - Activit??i ?i servicii de decontaminare
F-Construc?ii
41-Dezvoltare (promovare) imobiliar?
411-Dezvoltare (promovare) imobiliar?
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliar?
412-Lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale
4120 - Lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale
42-Lucr?ri de construc?ii a drumurilor ?i autostr?zilor
421-Lucr?ri de construc?ii a drumurilor ?i autostr?zilor
4211 - Lucr?ri de construc?ii a drumurilor ?i autostr?zilor
4212 - Lucr?ri de construc?ii a c?ilor ferate de suprafa?? ?i subterane
4213 - Costruc?ia de poduri ?i tuneluri
422-Lucr?ri de construc?ii a proiectelor utilitare pentru fluide
4221 - Lucr?ri de construc?ii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucr?ri de construc?ii a proiectelor utilitare pentru electricitate ?i telecomunica?ii
429-Construc?ii hidrotehnice
4291 - Construc?ii hidrotehnice
4299 - Lucr?ri de construc?ii a altor proiecte inginere?ti n.c.a
43-Lucr?ri de demolare a construc?iilor
431-Lucr?ri de demolare a construc?iilor
4311 - Lucr?ri de demolare a construc?iilor
4312 - Lucr?ri de preg?tire a terenului
4313 - Lucr?ri de foraj ?i sondaj pentru construc?ii
432-Lucr?ri de instala?ii electrice
4321 - Lucr?ri de instala?ii electrice
4322 - Lucr?ri de instala?ii sanitare, de înc?lzire ?i de aer condi?ionat
4329 - Alte lucr?ri de instala?ii pentru construc?ii
433-Lucr?ri de ipsoserie
4331 - Lucr?ri de ipsoserie
4332 - Lucr?ri de tâmpl?rie ?i dulgherie
4333 - Lucr?ri de pardosire ?i placare a pere?ilor
4334 - Lucr?ri de vopsitorie, zugr?veli ?i mont?ri de geamuri
4339 - Alte lucr?ri de finisare
439-Lucr?ri de învelitori, ?arpante ?i terase la construc?ii
4391 - Lucr?ri de învelitori, ?arpante ?i terase la construc?ii
4399 - Alte lucr?ri speciale de construc?ii n.c.a.
G-Comer? cu ridicata ?i cu am?nuntul; repararea autovehiculelor ?i motocicletelor
45-Comer? cu autoturisme ?i autovehicule u?oare (sub 3,5 tone)
451-Comer? cu autoturisme ?i autovehicule u?oare (sub 3,5 tone)
4511 - Comer? cu autoturisme ?i autovehicule u?oare (sub 3,5 tone)
4519 - Comer? cu alte autovehicule
452-Între?inerea ?i repararea autovehiculelor
4520 - Între?inerea ?i repararea autovehiculelor
453-Comer? cu ridicata de piese ?i accesorii pentru autovehicule
4531 - Comer? cu ridicata de piese ?i accesorii pentru autovehicule
4532 - Comer? cu am?nuntul de piese ?i accesorii pentru autovehicule
454-Comer? cu motociclete, piese ?i accesorii aferente; între?inerea ?i repararea motocicletelor
4540 - Comer? cu motociclete, piese ?i accesorii aferente; între?inerea ?i repararea motocicletelor
46-Intermedieri în comer?ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ?i cu bunuri semifinite
461-Intermedieri în comer?ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ?i cu bunuri semifinite
4611 - Intermedieri în comer?ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ?i cu bunuri semifinite
4612 - Intermedieri în comer?ul cu combustibili, minereuri, metale ?i produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comer?ul cu material lemnos ?i materiale de construc?ii
4614 - Intermedieri în comer?ul cu ma?ini, echipamente industriale, nave ?i avioane
4615 - Intermedieri în comer?ul cu mobil?, articole de menaj ?i de fier?rie
4616 - Intermedieri în comer?ul cu textile, confec?ii din blan? , înc?l??minte ?i articole din piele
4617 - Intermedieri în comer?ul cu produse alimentare, b?uturi ?i tutun
4618 - Intermedieri în comer?ul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comer?ul cu produse diverse
462-Comer? cu ridicata al cerealelor, semin?elor, furajelor ?i tutunului neprelucrat
4621 - Comer? cu ridicata al cerealelor, semin?elor, furajelor ?i tutunului neprelucrat
4622 - Comer? cu ridicata al florilor ?i al plantelor
4623 - Comer? cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comer? cu ridicata al bl?nurilor, pieilor brute ?i al pieilor prelucrate
463-Comer? cu ridicata al fructelor ?i legumelor
4631 - Comer? cu ridicata al fructelor ?i legumelor
4632 - Comer? cu ridicata al c?rnii ?i produselor din carne
4633 - Comer? cu ridicata al produselor lactate, ou?lor, uleiurilor ?i gr?similor comestibile
4634 - Comer? cu ridicata al b?uturilor
4635 - Comer? cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comer? cu ridicata al zah?rului, ciocolatei ?i produselor zaharoase
4637 - Comer? cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ?i condimente
4638 - Comer? cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pe?te, crustacee ?i molu?te
4639 - Comer? cu ridicata nespecializat de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
464-Comer? cu ridicata al produselor textile
4641 - Comer? cu ridicata al produselor textile
4642 - Comer? cu ridicata al îmbr?c?mintei ?i înc?l??mintei
4643 - Comer? cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospod?resc, al aparatelor de radio ?i televizoarelor
4644 - Comer? cu ridicata al produselor din ceramic?, sticl?rie, ?i al produselor de între?inere
4645 - Comer? cu ridicata al produselor cosmetice ?i de parfumerie
4646 - Comer? cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comer? cu ridicata al mobilei, covoarelor ?i a articolelor de iluminat
4648 - Comer? cu ridicata al ceasurilor ?i bijuteriilor
4649 - Comer? cu ridicata al altor bunuri de uz gospod?resc
465-Comer? cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice ?i software- ului
4651 - Comer? cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice ?i software- ului
4652 - Comer? cu ridicata de componente ?i echipamente electronice ?i de telecomunica?ii
466-Comer? cu ridicata al ma?inilor agricole, echipamentelor ?i furniturilor
4661 - Comer? cu ridicata al ma?inilor agricole, echipamentelor ?i furniturilor
4662 - Comer? cu ridicata al ma?inilor- unelte
4663 - Comer? cu ridicata al ma?inilor pentru industria minier? ?i construc?ii
4664 - Comer? cu ridicata al ma?inilor pentru industria textil? ?i al ma?inilor de cusut ?i de tricotat
4665 - Comer? cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comer? cu ridicata al altor ma?ini ?i echipamente de birou
4669 - Comer? cu ridicata al altor ma?ini ?i echipamente
467-Comer? cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi ?i gazo?i al produselor derivate
4671 - Comer? cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi ?i gazo?i al produselor derivate
4672 - Comer? cu ridicata al metalelor ?i minereurilor metalice
4673 - Comer? cu ridicata al materialului lemnos ?i al materialelor de construc?ii ?i echipamentelor sanitare
4674 - Comer? cu ridicata al echipamentelor ?i furniturilor de fier?rie pentru instala?ii sanitare ?i de înc?lzire
4675 - Comer? cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comer? cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor
469-Comer? cu ridicata nespecializat
4690 - Comer? cu ridicata nespecializat
47-Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
471-Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
4711 - Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
4719 - Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse nealimentare
472-Comer? cu am?nuntul al fructelor ?i legumelor proaspete, în magazine specializate
4721 - Comer? cu am?nuntul al fructelor ?i legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comer? cu am?nuntul al c?rnii ?i al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comer? cu am?nuntul al pe?telui, crustaceelor ?i molu?telor, în magazine specializate
4724 - Comer? cu am?nuntul al pâinii, produselor de patiserie ?i produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comer? cu am?nuntul al b?uturilor, în magazine specializate
4726 - Comer? cu am?nuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comer? cu am?nuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
473-Comer? cu am?nuntul al carburan?ilor pentru autovehicule, în magazine specializate
4730 - Comer? cu am?nuntul al carburan?ilor pentru autovehicule, în magazine specializate
474-Comer? cu am?nuntul al calculatoarelor, unit??ilor periferice ?i software-ului, in magazine specializate
4741 - Comer? cu am?nuntul al calculatoarelor, unit??ilor periferice ?i software-ului, in magazine specializate
4742 - Comer? cu am?nuntul al echipamentului pentru telecomunica?ii, în magazine specializate
4743 - Comer? cu am?nuntul al echipamentului audio/ video, în magazine specializate
475-Comer? cu am?nuntul al textilelor, în magazine specializate
4751 - Comer? cu am?nuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comer? cu am?nuntul al articolelor de fier?rie, al articolelor din sticl? ?i a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comer? cu am?nuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor ?i al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comer? cu am?nuntul al articolelor ?i aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comer? cu am?nuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ?i al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
476-Comer? cu am?nuntul al c?r?ilor, în magazine specializate
4761 - Comer? cu am?nuntul al c?r?ilor, în magazine specializate
4762 - Comer? cu am?nuntul al ziarelor ?i articolelor de papet?rie, în magazine specializate
4763 - Comer? cu am?nuntul al discurilor ?i benzilor magnetice cu sau f?r? înregistr?ri audio/ video , în magazine specializate
4764 - Comer? cu am?nuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comer? cu am?nuntul al jocurilor ?i juc?riilor, în magazine specializate
477-Comer? cu am?nuntul al îmbr?c?mintei, în magazine specializate
4771 - Comer? cu am?nuntul al îmbr?c?mintei, în magazine specializate
4772 - Comer? cu am?nuntul al înc?l??mintei ?i articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comer? cu am?nuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comer? cu am?nuntul al articolelor medicale ?i ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comer? cu am?nuntul al produselor cosmetice ?i de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comer? cu am?nuntul al florilor, plantelor ?i semin?elor, comer? cu am?nuntul al animalelor de companie ?i al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comer? cu am?nuntul al ceasurilor ?i bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comer? cu am?nuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comer? cu am?nuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
478-Comer? cu am?nuntul al produselor alimentare, b?uturilor ?i produselor din tutun efectuat prin standuri, chio?curi ?i pie?e
4781 - Comer? cu am?nuntul al produselor alimentare, b?uturilor ?i produselor din tutun efectuat prin standuri, chio?curi ?i pie?e
4782 - Comer? cu am?nuntul al textilelor, îmbr?c?mintei ?i înc?l??mintei efectuat prin standuri, chio?curi ?i pie?e
4789 - Comer? cu am?nuntul prin standuri, chio?curi ?i pie?e al altor produse
479-Comer? cu am?nuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4791 - Comer? cu am?nuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 - Comer? cu am?nuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chio?curilor ?i pie?elor
H-Transport ?i depozitare
49-Transporturi de marf? pe calea ferat?
491-Transporturi interurbane de c?l?tori pe calea ferat?
4910 - Transporturi interurbane de c?l?tori pe calea ferat?
492-Transporturi de marf? pe calea ferat?
4920 - Transporturi de marf? pe calea ferat?
493-Transporturi urbane, suburbane ?i metropolitane de c?l?tori
4931 - Transporturi urbane, suburbane ?i metropolitane de c?l?tori
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de c?l?tori n.c.a
494-Transporturi rutiere de m?rfuri
4941 - Transporturi rutiere de m?rfuri
4942 - Servicii de mutare
495-Transporturi prin conducte
4950 - Transporturi prin conducte
50-Transporturi maritime ?i costiere de pasageri
501-Transporturi maritime ?i costiere de pasageri
5010 - Transporturi maritime ?i costiere de pasageri
502-Transporturi maritime ?i costiere de marf?
5020 - Transporturi maritime ?i costiere de marf?
503-Transporturi de pasageri pe c?i navigabile interioare
5030 - Transporturi de pasageri pe c?i navigabile interioare
504-Transportul de marf? pe c?i navigabile interioare
5040 - Transportul de marf? pe c?i navigabile interioare
51-Transporturi aeriene de pasageri
511-Transporturi aeriene de pasageri
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
512-Transporturi aeriene de marf?
5121 - Transporturi aeriene de marf?
5122 - Transporturi spa?iale
52-Depozit?ri
521-Depozit?ri
5210 - Depozit?ri
522-Activit??i de servicii anexe pentru transporturi terestre
5221 - Activit??i de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activit??i de servicii anexe transportului pe ap?
5223 - Activit??i de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipul?ri
5229 - Alte activit??i anexe transporturilor
53-Activit??i po?tale desf??urate sub obligativitatea serviciului universal
531-Activit??i po?tale desf??urate sub obligativitatea serviciului universal
5310 - Activit??i po?tale desf??urate sub obligativitatea serviciului universal
532-Alte activit??i po?tale ?i de curier
5320 - Alte activit??i po?tale ?i de curier
I-Hoteluri ?i restaurante
55-Hoteluri ?i alte facilit??i de cazare similare
551-Hoteluri ?i alte facilit??i de cazare similare
5510 - Hoteluri ?i alte facilit??i de cazare similare
552-Facilit??i de cazare pentru vacan?e ?i perioade de scurt? durat?
5520 - Facilit??i de cazare pentru vacan?e ?i perioade de scurt? durat?
553-Parcuri pentru rulote, campinguri ?i tabere
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri ?i tabere
559-Alte servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
56-Restaurante
561-Restaurante
5610 - Restaurante
562-Activit??i de alimenta?ie (catering) pentru evenimente
5621 - Activit??i de alimenta?ie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activit??i de alimenta?ie n.c.a.
563-Baruri ?i alte activit??i de servire a b?uturilor
5630 - Baruri ?i alte activit??i de servire a b?uturilor
J- Informa?ii ?i comunica?ii
58-Activit??i de editare a ziarelor
581-Activit??i de editare a ziarelor
5813 - Activit??i de editare a ziarelor
5811 - Activit??i de editare a c?r?ilor
5812 - Activit??i de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese ?i similare
5814 - Activit??i de editare a revistelor ?i periodicelor
5819 - Alte activit??i de editare
582-Activit??i de editare a jocurilor de calculator
5821 - Activit??i de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activit??i de editare a altor produse software
59-Activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
591-Activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
5911 - Activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
5912 - Activit??i de postproduc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
5913 - Activit??i de distribu?ie a filmelor cinematografice, video ?i a programelor de televiziune
5914 - Proiec?ia de filme cinematografice
592-Activit??i de realizare a înregistr?rilor audio ?i activit??i de editare muzical?
5920 - Activit??i de realizare a înregistr?rilor audio ?i activit??i de editare muzical?
60-Activit??i de difuzare a programelor de radio
601-Activit??i de difuzare a programelor de radio
6010 - Activit??i de difuzare a programelor de radio
602-Activit??i de difuzare a programelor de televiziune
6020 - Activit??i de difuzare a programelor de televiziune
61-Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu
611-Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu
6110 - Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu
612-Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele f?r? cablu (exclusiv prin satelit)
6120 - Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele f?r? cablu (exclusiv prin satelit)
613-Activit??i de telecomunica?ii prin satelit
6130 - Activit??i de telecomunica?ii prin satelit
619-Alte activit??i de telecomunica?ii
6190 - Alte activit??i de telecomunica?ii
62-Activit??i de realizare a soft-ului la comand? (software orientat client)
620-Activit??i de realizare a soft-ului la comand? (software orientat client)
6201 - Activit??i de realizare a soft-ului la comand? (software orientat client)
6202 - Activit??i de consultan?? în tehnologia informa?iei
6203 - Activit??i de management (gestiune ?i exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 - Alte activit??i de servicii privind tehnologia informa?iei
63-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ?i activit??i conexe
631-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ?i activit??i conexe
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ?i activit??i conexe
6312 - Activit??i ale portalurilor web
639-Activit??i ale agen?iilor de ?tiri
6391 - Activit??i ale agen?iilor de ?tiri
6399 - Alte activit??i de servicii informa?ionale n.c.a.
K- Intermedieri financiare ?i asigur?ri
64-Activit??i ale b?ncii centrale (na?ionale)
641-Activit??i ale b?ncii centrale (na?ionale)
6411 - Activit??i ale b?ncii centrale (na?ionale)
6419 - Alte activit??i de intermedieri monetare
642-Activit??i ale holdingurilor
6420 - Activit??i ale holdingurilor
643-Fonduri mutuale ?i alte entit??i financiare similare
6430 - Fonduri mutuale ?i alte entit??i financiare similare
649-Leasing financiar
6491 - Leasing financiar
6492 - Alte activit??i de creditare
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
65-Activit??i de asigur?ri de via??
651-Activit??i de asigur?ri de via??
6511 - Activit??i de asigur?ri de via??
6512 - Alte activit??i de asigur?ri (exceptând asigur?rile de via??)
652-Activit??i de reasigurare
6520 - Activit??i de reasigurare
653-Activit??i ale fondurilor de pensii (cu excep?ia celor din sistemul public de asigur?ri sociale)
6530 - Activit??i ale fondurilor de pensii (cu excep?ia celor din sistemul public de asigur?ri sociale)
66-Administrarea pie?elor financiare
661-Administrarea pie?elor financiare
6611 - Administrarea pie?elor financiare
6612 - Activit??i de intermediere a tranzac?iilor financiare
6619 - Activit??i auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activit??i de asigurari ?i fonduri de pensii
662-Activit??i de evaluare a riscului de asigurare ?i a pagubelor
6621 - Activit??i de evaluare a riscului de asigurare ?i a pagubelor
6622 - Activit??i ale agen?ilor ?i brokerilor de asigur?ri
6629 - Alte activit??i auxiliare activit??ilor de asigur?ri ?i fonduri de pensii
663-Activit??i de administrare a fondurilor
6630 - Activit??i de administrare a fondurilor
L-Tranzac?ii imobiliare
68-Cump?rarea ?i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
681-Cump?rarea ?i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 - Cump?rarea ?i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682-Închirierea ?i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
6820 - Închirierea ?i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
683-Agen?ii imobiliare
6831 - Agen?ii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe baz? de comision sau contract
M-Activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice
69-Activit??i juridice
691-Activit??i juridice
6910 - Activit??i juridice
692-Activit??i de contabilitate ?i audit financiar; consultan?? în domeniul fiscal
6920 - Activit??i de contabilitate ?i audit financiar; consultan?? în domeniul fiscal
70-Activit??i ale direc?iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
701-Activit??i ale direc?iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 - Activit??i ale direc?iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
702-Activit??i de consultan?? în domeniul rela?iilor publice ?i al comunic?rii
7021 - Activit??i de consultan?? în domeniul rela?iilor publice ?i al comunic?rii
7022 - Activit??i de consultan?? pentru afaceri ?i management
71-Activit??i de arhitectur?
711-Activit??i de arhitectur?
7111 - Activit??i de arhitectur?
7112 - Activit??i de inginerie ?i consultan?? tehnic? legate de acestea
712-Activit??i de testare ?i analize tehnice
7120 - Activit??i de testare ?i analize tehnice
72-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
721-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ?tiin?e naturale ?i inginerie
722-Cercetare-dezvoltare în ?tiin?e sociale ?i umaniste
7220 - Cercetare-dezvoltare în ?tiin?e sociale ?i umaniste
73-Activit??i ale agen?iilor de publicitate
731-Activit??i ale agen?iilor de publicitate
7311 - Activit??i ale agen?iilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
732-Activit??i de studiere a pie?ei ?i de sondare a opiniei publice
7320 - Activit??i de studiere a pie?ei ?i de sondare a opiniei publice
74-Activit??i de design specializat
741-Activit??i de design specializat
7410 - Activit??i de design specializat
742-Activit??i fotografice
7420 - Activit??i fotografice
743-Activit??i de traducere scris? ?i oral? (interpre?i)
7430 - Activit??i de traducere scris? ?i oral? (interpre?i)
749-Alte activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice n.c.a.
7490 - Alte activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice n.c.a.
75-Activit??i veterinare
750-Activit??i veterinare
7500 - Activit??i veterinare
N-Activit??i de servicii administrative ?i activit??i de servicii suport
77-Activit??i de închiriere ?i leasing cu autoturisme ?i autovehicule rutiere u?oare
771-Activit??i de închiriere ?i leasing cu autoturisme ?i autovehicule rutiere u?oare
7711 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu autoturisme ?i autovehicule rutiere u?oare
7712 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu autovehicule rutiere grele
772-Activit??i de închiriere ?i leasing cu bunuri recrea?ionale ?i echipament sportiv
7721 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu bunuri recrea?ionale ?i echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video ?i discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu alte bunuri personale ?i gospod?re?ti n.c.a.
773-Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente agricole
7731 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente agricole
7732 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente pentru construc?ii
7733 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente de transport pe ap?
7735 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente de transport aerian
7739 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu alte ma?ini, echipamente ?i bunuri tangibile
774-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78-Activit??i ale agen?iilor de plasare a for?ei de munc?
781-Activit??i ale agen?iilor de plasare a for?ei de munc?
7810 - Activit??i ale agen?iilor de plasare a for?ei de munc?
782-Activit??i de contractare, pe baze temporare, a personalului
7820 - Activit??i de contractare, pe baze temporare, a personalului
783-Alte servicii de furnizare a for?ei de munc?
7830 - Alte servicii de furnizare a for?ei de munc?
79-Activit??i ale agen?iilor turistice
791-Activit??i ale agen?iilor turistice
7911 - Activit??i ale agen?iilor turistice
7912 - Activit??i ale tur-operatorilor
799-Alte servicii de rezervare ?i asisten?? turistic?
7990 - Alte servicii de rezervare ?i asisten?? turistic?
80-Activit??i de protec?ie ?i gard?
801-Activit??i de protec?ie ?i gard?
8010 - Activit??i de protec?ie ?i gard?
802-Activit??i de servicii privind sistemele de securizare
8020 - Activit??i de servicii privind sistemele de securizare
803-Activit??i de investiga?ii
8030 - Activit??i de investiga?ii
81-Activit??i de servicii suport combinate
811-Activit??i de servicii suport combinate
8110 - Activit??i de servicii suport combinate
812-Activit??i generale (nespecializate) de cur??enie interioar? a cl?dirilor
8121 - Activit??i generale (nespecializate) de cur??enie interioar? a cl?dirilor
8122 - Activit??i specializate de cur??enie a cl?dirilor, mijloacelor de transport, ma?inilor ?i utilajelor industriale
8129 - Alte activit??i de cur??enie n.c.a.
813-Activit??i de între?inere peisagistic?
8130 - Activit??i de între?inere peisagistic?
82-Activit??i combinate de secretariat
821-Activit??i combinate de secretariat
8211 - Activit??i combinate de secretariat
8219 - Activit??i de fotocopiere, de preg?tire a documentelor ?i alte activit??i specializate de secretariat
822-Activit??i ale centrelor de intermediere telefonic? (call center)
8220 - Activit??i ale centrelor de intermediere telefonic? (call center)
823-Activit??i de organizare a expozi?iilor, târgurilor ?i congreselor
8230 - Activit??i de organizare a expozi?iilor, târgurilor ?i congreselor
829-Activit??i ale agen?iilor de colectare ?i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8291 - Activit??i ale agen?iilor de colectare ?i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activit??i de ambalare
8299 - Alte activit??i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
O-Administra?ie public? ?i ap?rare; asigur?ri sociale din sistemul public
84-Servicii de administra?ie public? general?
841-Servicii de administra?ie public? general?
8411 - Servicii de administra?ie public? general?
8412 - Reglementarea activit??ilor organismelor care presteaz? servicii în domeniul îngrijirii s?n?t??ii, înv???mântului, culturii ?i al altor activit??i sociale, exclusiv protec?ia social?
8413 - Reglementarea ?i eficientizarea activit??ilor economice
842-Activit??i de servicii externe
8421 - Activit??i de servicii externe
8422 - Activit??i de ap?rare na?ional?
8423 - Activit??i de justi?ie
8424 - Activit??i de ordine public? ?i de protec?ie civil?
8425 - Activit??i de lupt? împotriva incendiilor ?i de prevenire a acestora
843-Activit??i de protec?ie social? obligatorie
8430 - Activit??i de protec?ie social? obligatorie
P-Înv???mânt
85-Înv???mânt pre?colar
851-Înv???mânt pre?colar
8510 - Înv???mânt pre?colar
852-Înv???mânt primar
8520 - Înv???mânt primar
853-Înv???mânt secundar general
8531 - Înv???mânt secundar general
8532 - Înv???mânt secundar, tehnic sau profesional
854-Înv???mânt superior nonuniversitar
8541 - Înv???mânt superior nonuniversitar
8542 - Înv???mânt superior universitar
855-Înv???mânt în domeniul sportiv ?i recrea?ional
8551 - Înv???mânt în domeniul sportiv ?i recrea?ional
8552 - Înv???mânt în domeniul cultural (limbi str?ine, muzic?, teatru, dans, arte plastice, ?i alte domenii)
8553 - ?coli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de înv???mânt n.c.a.
856-Activit??i de servicii suport pentru înv???mânt
8560 - Activit??i de servicii suport pentru înv???mânt
Q-S?n?tate ?i asisten?? social?
86-Activit??i de asisten?? spitaliceasc?
861-Activit??i de asisten?? spitaliceasc?
8610 - Activit??i de asisten?? spitaliceasc?
862-Activit??i de asisten?? medical? general?
8621 - Activit??i de asisten?? medical? general?
8622 - Activit??i de asisten?? medical? specializat?
8623 - Activit??i de asisten?? stomatologic?
869-Alte activit??i referitoare la s?n?tatea uman?
8690 - Alte activit??i referitoare la s?n?tatea uman?
87-Activit??i ale centrelor de îngrijire medical?
871-Activit??i ale centrelor de îngrijire medical?
8710 - Activit??i ale centrelor de îngrijire medical?
872-Activit??i ale centrelor de recuperare psihic? ?i de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 - Activit??i ale centrelor de recuperare psihic? ?i de dezintoxicare, exclusiv spitale
873-Activit??i ale c?minelor de b?trâni ?i ale c?minelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 - Activit??i ale c?minelor de b?trâni ?i ale c?minelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879-Alte activit??i de asisten?? social?, cu cazare n.c.a.
8790 - Alte activit??i de asisten?? social?, cu cazare n.c.a.
88-Activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, pentru b?trâni ?i pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
881-Activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, pentru b?trâni ?i pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 - Activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, pentru b?trâni ?i pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
889-Activit??i de îngrijire zilnic? pentru copii
8891 - Activit??i de îngrijire zilnic? pentru copii
8899 - Alte activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, n.c.a.
R-Activita?i de spectacole, culturale ?i recreative
90-Activit??i de interpretare artistic? (spectacole)
900-Activit??i de interpretare artistic? (spectacole)
9001 - Activit??i de interpretare artistic? (spectacole)
9002 - Activit??i suport pentru interpretare artistic? (spectacole)
9003 - Activit??i de crea?ie artistic?
9004 - Activit??i de gestionare a s?lilor de spectacole
91-Activit??i ale bibliotecilor ?i arhivelor
910-Activit??i ale bibliotecilor ?i arhivelor
9101 - Activit??i ale bibliotecilor ?i arhivelor
9102 - Activit??i ale muzeelor
9103 - Gestionarea monumentelor, cl?dirilor istorice ?i a altor obiective de interes turistic
9104 - Activit??i ale gr?dinilor zoologice, botanice ?i ale rezerva?iilor naturale
92-Activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri
920-Activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri
9200 - Activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri
93-Activit??i ale bazelor sportive
931-Activit??i ale bazelor sportive
9311 - Activit??i ale bazelor sportive
9312 - Activit??i ale cluburilor sportive
9313 - Activit??i ale centrelor de fitness
9319 - Alte activit??i sportive
932-Bâlciuri ?i parcuri de distrac?ii
9321 - Bâlciuri ?i parcuri de distrac?ii
9329 - Alte activit??i recreative ?i distractive n.c.a.
S-Alte activit??i de servicii
94-Activit??i ale organiza?iilor economice ?i patronale
941-Activit??i ale organiza?iilor economice ?i patronale
9411 - Activit??i ale organiza?iilor economice ?i patronale
9412 - Activit??i ale organiza?iilor profesionale
942-Activit??i ale sindicatelor salaria?ilor
9420 - Activit??i ale sindicatelor salaria?ilor
949-Activit??i ale organiza?iilor religioase
9491 - Activit??i ale organiza?iilor religioase
9492 - Activit??i ale organiza?iilor politice
9499 - Activit??i ale altor organiza?ii n.c.a.
95-Repararea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
951-Repararea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
9511 - Repararea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunica?ii
952-Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9521 - Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospod?resc ?i a echipamentelor pentru cas? ?i gr?din?
9523 - Repararea înc?l??mintei ?i a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei ?i a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor ?i a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal ?i gospod?resc n.c.a.
96-Sp?larea ?i cur??area (uscat?) articolelor textile ?i a produselor din blan?
960-Sp?larea ?i cur??area (uscat?) articolelor textile ?i a produselor din blan?
9601 - Sp?larea ?i cur??area (uscat?) articolelor textile ?i a produselor din blan?
9602 - Coafur? ?i alte activit??i de înfrumuse?are
9603 - Activit??i de pompe funebre ?i similare
9604 - Activit??i de între?inere corporal?
9609 - Alte activit??i de servicii n.c.a.
T-Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic; private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
97-Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic
970-Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 - Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic
98-Activit??i ale gospod?riilor private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
981-Activit??i ale gospod?riilor private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
9810 - Activit??i ale gospod?riilor private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
982-Activit??i ale gospod?riilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 - Activit??i ale gospod?riilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
U-Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
99-Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
990-Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
9900 - Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale


Activitatea secundara
A-Agricultur?, silvicultur? ?i pescuit
01-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase
011-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor ?i a pepenilor, a r?d?cinoaselor ?i tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zah?r
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre
0119 - Cultivarea altor plante nepermanente
012-Cultivarea strugurilor
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale ?i subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor semin?oase ?i sâmburoase
0125 - Cultivarea arbu?tilor fructiferi, c?p?unilor, nuciferilor ?i a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea b?uturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale ?i a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
013-Cultivarea plantelor pentru înmul?ire
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmul?ire
014-Cre?terea bovinelor de lapte
0141 - Cre?terea bovinelor de lapte
0142 - Cre?terea altor bovine
0143 - Cre?terea cailor ?i a altor cabaline
0144 - Cre?terea c?milelor ?i a camelidelor
0145 - Cre?terea ovinelor ?i caprinelor
0146 - Cre?terea porcinelor
0147 - Cre?terea p?s?rilor
0149 - Cre?terea altor animale
015-Activit??i în ferme mixte (cultura vegetal? combinat? cu cre?terea animalelor)
0150 - Activit??i în ferme mixte (cultura vegetal? combinat? cu cre?terea animalelor)
016-Activit??i auxiliare pentru produc?ia vegetal?
0161 - Activit??i auxiliare pentru produc?ia vegetal?
0162 - Activit??i auxiliare pentru cre?terea animalelor
0163 - Activit??i dup? recoltare
0164 - Preg?tirea semin?elor în vederea îns?mân??rii
017-Vân?toare,capturarea cu capcane a vânatului ?i activit??i de servicii anexe vân?torii
0170 - Vân?toare,capturarea cu capcane a vânatului ?i activit??i de servicii anexe vân?torii
02-Silvicultur? ?i alte activit??i forestiere
021-Silvicultur? ?i alte activit??i forestiere
0210 - Silvicultur? ?i alte activit??i forestiere
022-Exploatare forestier?
0220 - Exploatare forestier?
023-Colectarea plantelor ?i fructelor din flora spontan? (excl. material lemnos)
0230 - Colectarea plantelor ?i fructelor din flora spontan? (excl. material lemnos)
024-Activit??i de servicii anexe silviculturii
0240 - Activit??i de servicii anexe silviculturii
03-Pescuitul maritim
031-Pescuitul maritim
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul în ape dulci
032-Acvacultura maritim?
0321 - Acvacultura maritim?
0322 - Acvacultura în ape dulci
B-Industria extractiv?
05-Extrac?ia c?rbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
051-Extrac?ia c?rbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510 - Extrac?ia c?rbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
052-Extrac?ia c?rbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520 - Extrac?ia c?rbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
06-Extrac?ia petrolului brut
061-Extrac?ia petrolului brut
0610 - Extrac?ia petrolului brut
062-Extrac?ia gazelor naturale
0620 - Extrac?ia gazelor naturale
07-Extrac?ia minereurilor feroase
071-Extrac?ia minereurilor feroase
0710 - Extrac?ia minereurilor feroase
072-Extrac?ia minereurilor de uraniu ?i toriu
0721 - Extrac?ia minereurilor de uraniu ?i toriu
0729 - Extrac?ia altor minereuri metalifere neferoase
08-Extrac?ia ?i aglomerarea turbei
081-Extrac?ia pietrei ornamentale ?i a pietrei pentru construc?ii, extrac?ia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei ?i a ardeziei
0811 - Extrac?ia pietrei ornamentale ?i a pietrei pentru construc?ii, extrac?ia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei ?i a ardeziei
0812 - Extrac?ia pietri?ului ?i nisipului; extrac?ia argilei ?i caolinului
089-Extrac?ia ?i aglomerarea turbei
0892 - Extrac?ia ?i aglomerarea turbei
0893 - Extrac?ia s?rii
0899 - Alte activit??i extractive n.c.a.
0891 - Extrac?ia mineralelor pentru industria chimic? ?i a îngr???mintelor naturale
09-Activit??i de servicii anexe extrac?iei petrolului brut ?i gazelor naturale
091-Activit??i de servicii anexe extrac?iei petrolului brut ?i gazelor naturale
0910 - Activit??i de servicii anexe extrac?iei petrolului brut ?i gazelor naturale
099-Activit??i de servicii anexe pentru extrac?ia mineralelor
0990 - Activit??i de servicii anexe pentru extrac?ia mineralelor
C- Industria prelucr?toare
10-Prelucrarea ?i conservarea cartofilor
101-Produc?ia ?i conservarea c?rnii
1011 - Produc?ia ?i conservarea c?rnii
1012 - Prelucrarea ?i conservarea c?rnii de pas?re
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pas?re)
102-Prelucrarea ?i conservarea pe?telui, crustaceelor ?i molu?telor
1020 - Prelucrarea ?i conservarea pe?telui, crustaceelor ?i molu?telor
103-Prelucrarea ?i conservarea cartofilor
1031 - Prelucrarea ?i conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe ?i legume
1039 - Prelucrarea ?i conservarea fructelor ?i legumelor
104-Fabricarea uleiurilor ?i gr?similor
1041 - Fabricarea uleiurilor ?i gr?similor
1042 - Fabricarea margarinei ?i a altor produse comestibile similare
105-Fabricarea produselor lactate ?i a brânzeturilor
1051 - Fabricarea produselor lactate ?i a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghe?atei
106-Fabricarea produselor de mor?rit
1061 - Fabricarea produselor de mor?rit
1062 - Fabricarea amidonului ?i a produselor din amidon
107-Fabricarea pâinii; fabricarea pr?jiturilor ?i a produselor proaspete de patiserie
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea pr?jiturilor ?i a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscui?ilor ?i pi?coturilor; fabricarea pr?jiturilor ?i a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, t?i?eilor, cu?-cu?-ului ?i a altor produse f?inoase similare
108-Fabricarea zah?rului
1081 - Fabricarea zah?rului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei ?i a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului ?i cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor ?i ingredientelor
1085 - Fabricarea de mânc?ruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate ?i alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm?
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm?
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11-Distilarea, rafinarea ?i mixarea b?uturilor alcoolice
110-Distilarea, rafinarea ?i mixarea b?uturilor alcoolice
1101 - Distilarea, rafinarea ?i mixarea b?uturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului ?i a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor b?uturi nedistilate, ob?inute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea mal?ului
1107 - Produc?ia de b?uturi r?coritoare nealcoolice; produc?ia de ape minerale ?i alte ape îmbuteliate
12-Fabricarea produselor din tutun
120-Fabricarea produselor din tutun
1200 - Fabricarea produselor din tutun
13-Preg?tirea fibrelor ?i filarea fibrelor textile
131-Preg?tirea fibrelor ?i filarea fibrelor textile
1310 - Preg?tirea fibrelor ?i filarea fibrelor textile
132-Produc?ia de ?es?turi
1320 - Produc?ia de ?es?turi
133-Finisarea materialelor textile
1330 - Finisarea materialelor textile
139-Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro?etare
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro?etare
1392 - Fabricarea de articole confec?ionate din textile (cu excep?ia îmbr?c?mintei ?i lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare ?i mochete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori ?i plase
1395 - Fabricarea de textile ne?esute ?i articole din acestea, cu excep?ia confec?iilor de îmbr?c?minte
1396 - Fabricarea de articole tehnice ?i industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14-Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte din piele
141-Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte din piele
1411 - Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte din piele
1412 - Fabricarea articolelor de îmbr?c?minte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbr?c?minte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbr?c?minte ?i accesorii n.c.a.
142-Fabricarea articolelor din blan?
1420 - Fabricarea articolelor din blan?
143-Fabricarea prin tricotare sau cro?etare a ciorapilor ?i articolelor de galanterie
1431 - Fabricarea prin tricotare sau cro?etare a ciorapilor ?i articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau cro?etare a altor articole de îmbr?c?minte
15-T?b?cirea ?i finisarea pieilor; prepararea ?i vopsirea bl?nurilor
151-T?b?cirea ?i finisarea pieilor; prepararea ?i vopsirea bl?nurilor
1511 - T?b?cirea ?i finisarea pieilor; prepararea ?i vopsirea bl?nurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj ?i marochin?rie ?i a articolelor de harna?ament
152-Fabricarea înc?l??mintei
1520 - Fabricarea înc?l??mintei
16-T?ierea ?i rindeluirea lemnului
161-T?ierea ?i rindeluirea lemnului
1610 - T?ierea ?i rindeluirea lemnului
162-Fabricarea de furnire ?i a panourilor de lemn
1621 - Fabricarea de furnire ?i a panourilor de lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie ?i tâmpl?rie, pentru construc?ii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut?, paie ?i din alte materiale vegetale împletite
17-Fabricarea hârtiei ?i cartonului ondulat ?i a ambalajelor din hârtie ?i carton
171-Fabricarea celulozei
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei ?i cartonului
172-Fabricarea hârtiei ?i cartonului ondulat ?i a ambalajelor din hârtie ?i carton
1721 - Fabricarea hârtiei ?i cartonului ondulat ?i a ambalajelor din hârtie ?i carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospod?resc ?i sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papet?rie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie ?i carton n.c.a.
18-Tip?rirea ziarelor
181-Tip?rirea ziarelor
1811 - Tip?rirea ziarelor
1812 - Alte activit??i de tip?rire n.c.a.
1813 - Servicii preg?titoare pentru pretip?rire
1814 - Leg?torie ?i servicii conexe
182-Reproducerea înregistr?rilor
1820 - Reproducerea înregistr?rilor
19-Fabricarea produselor de cocserie
191-Fabricarea produselor de cocserie
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
192-Fabricarea produselor ob?inute din prelucrarea ?i?eiului
1920 - Fabricarea produselor ob?inute din prelucrarea ?i?eiului
20-Fabricarea gazelor industriale
201-Fabricarea gazelor industriale
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloran?ilor ?i a pigmen?ilor
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz?
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de baz?
2015 - Fabricarea îngr???mintelor ?i produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
202-Fabricarea pesticidelor ?i a altor produse agrochimice
2020 - Fabricarea pesticidelor ?i a altor produse agrochimice
203-Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ?i masticurilor
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ?i masticurilor
204-Fabricarea s?punurilor, detergen?ilor ?i a produselor de între?inere
2041 - Fabricarea s?punurilor, detergen?ilor ?i a produselor de între?inere
2042 - Fabricarea parfumurilor ?i a produselor cosmetice (de toalet?)
205-Fabricarea explozivilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esen?iale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
206-Fabricarea fibrelor sintetice ?i artificiale
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice ?i artificiale
21-Fabricarea produselor farmaceutice de baz?
211-Fabricarea produselor farmaceutice de baz?
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baz?
212-Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
22-Fabricarea anvelopelor ?i a camerelor de aer; re?aparea ?i refacerea anvelopelor
221-Fabricarea anvelopelor ?i a camerelor de aer; re?aparea ?i refacerea anvelopelor
2211 - Fabricarea anvelopelor ?i a camerelor de aer; re?aparea ?i refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
222-Fabricarea pl?cilor, foliilor, tuburilor ?i profilelor din material plastic
2221 - Fabricarea pl?cilor, foliilor, tuburilor ?i profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc?ii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
23-Fabricarea sticlei plate
231-Fabricarea sticlei plate
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea ?i fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticl?
2314 - Fabricarea fibrelor din sticl?
2319 - Fabricarea de sticl?rie tehnic?
232-Fabricarea de produse refractare
2320 - Fabricarea de produse refractare
233-Fabricarea pl?cilor ?i dalelor din ceramic?
2331 - Fabricarea pl?cilor ?i dalelor din ceramic?
2332 - Fabricarea c?r?mizilor, ?iglelor ?i a altor produse pentru construc?ii, din argil? ars?
234-Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospod?resc ?i ornamental
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospod?resc ?i ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic?
2343 - Fabricarea izolatorilor ?i pieselor izolante din ceramic?
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramic?
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
235-Fabricarea cimentului
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului ?i ipsosului
236-Fabricarea produselor din beton pentru construc?ii
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construc?ii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construc?ii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment ?i ipsos
237-T?ierea, fasonarea ?i finisarea pietrei
2370 - T?ierea, fasonarea ?i finisarea pietrei
239-Fabricarea de produse abrazive
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24-Produc?ia de metale feroase sub forme primare ?i de feroaliaje
241-Produc?ia de metale feroase sub forme primare ?i de feroaliaje
2410 - Produc?ia de metale feroase sub forme primare ?i de feroaliaje
242-Produc?ia de tuburi, ?evi, profile tubulare ?i accesorii pentru acestea, din o?el
2420 - Produc?ia de tuburi, ?evi, profile tubulare ?i accesorii pentru acestea, din o?el
243-Tragere la rece a barelor
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Produc?ia de profiluri ob?inute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
244-Produc?ia metalelor pre?ioase
2441 - Produc?ia metalelor pre?ioase
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Produc?ia plumbului, zincului ?i cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Produc?ia altor metale neferoase
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari
245-Turnarea fontei
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea o?elului
2453 - Turnarea metalelor neferoase u?oare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
25-Fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice
251-Fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice
2511 - Fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de u?i ?i ferestre din metal
252-Produc?ia de radiatoare ?i cazane pentru înc?lzire central?
2521 - Produc?ia de radiatoare ?i cazane pentru înc?lzire central?
2529 - Produc?ia de rezervoare, cisterne ?i containere metalice
253-Produc?ia generatoarelor de aburi (cu excep?ia cazanelor pentru înc?lzire central?)
2530 - Produc?ia generatoarelor de aburi (cu excep?ia cazanelor pentru înc?lzire central?)
254-Fabricarea armamentului ?i muni?iei
2540 - Fabricarea armamentului ?i muni?iei
255-Fabricarea produselor metalice ob?inute prin deformare plastic?; metalurgia pulberilor
2550 - Fabricarea produselor metalice ob?inute prin deformare plastic?; metalurgia pulberilor
256-Tratarea ?i acoperirea metalelor
2561 - Tratarea ?i acoperirea metalelor
2562 - Opera?iuni de mecanic? general?
257-Fabricarea produselor de t?iat
2571 - Fabricarea produselor de t?iat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
259-Fabricarea de recipien?i, containere ?i alte produse similare din o?el
2591 - Fabricarea de recipien?i, containere ?i alte produse similare din o?el
2592 - Fabricarea ambalajelor u?oare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lan?uri ?i arcuri
2594 - Fabricarea de ?uruburi, buloane ?i alte articole filetate; fabricarea de nituri ?i ?aibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
261-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
262-Fabricarea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
2620 - Fabricarea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
263-Fabricarea echipamentelor de comunica?ii
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunica?ii
264-Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
265-Fabricarea de instrumente ?i dispozitive pentru m?sur?, verificare, control, naviga?ie
2651 - Fabricarea de instrumente ?i dispozitive pentru m?sur?, verificare, control, naviga?ie
2652 - Productia de ceasuri
266-Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic ?i electroterapie
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic ?i electroterapie
267-Fabricarea de instrumente optice ?i echipamente fotografice
2670 - Fabricarea de instrumente optice ?i echipamente fotografice
268-Fabricarea suporturilor magnetice ?i optice destinate înregistr?rilor
2680 - Fabricarea suporturilor magnetice ?i optice destinate înregistr?rilor
27-Fabricarea motoarelor, generatoarelor ?i transformatoarelor electrice ?i a aparatelor de distribu?ie ?i control a electricit??ii
271-Fabricarea motoarelor, generatoarelor ?i transformatoarelor electrice ?i a aparatelor de distribu?ie ?i control a electricit??ii
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor ?i transformatoarelor electrice ?i a aparatelor de distribu?ie ?i control a electricit??ii
2712 - Fabricarea aparatelor de control ?i distribu?ie a electricit??ii
272-Fabricarea de acumulatori ?i baterii
2720 - Fabricarea de acumulatori ?i baterii
273-Fabricarea de cabluri cu fibr? optic?
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibr? optic?
2732 - Fabricarea altor fire ?i cabluri electrice ?i electrocasnice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire ?i cabluri electrice ?i electronice
274-Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275-Fabricarea de aparate electrocasnice
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
279-Fabricarea altor echipamente electrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
28-Fabricarea de motoare ?i turbine (cu excep?ia celor pentru avioane, autovehicule ?i motociclete)
281-Fabricarea de motoare ?i turbine (cu excep?ia celor pentru avioane, autovehicule ?i motociclete)
2811 - Fabricarea de motoare ?i turbine (cu excep?ia celor pentru avioane, autovehicule ?i motociclete)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe ?i compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinet?rie
2815 - Fabricarea lag?relor, angrenajelor, cutiilor de vitez? ?i a elementelor mecanice de transmisie
282-Fabricarea cuptoarelor, furnalelor ?i arz?toarelor
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor ?i arz?toarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat ?i manipulat
2823 - Fabricarea ma?inilor ?i echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea ma?inilor-unelte portabile ac?ionate electric
2825 - Fabricarea ehipamentelor de ventila?ie ?i frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor ma?ini ?i utilaje de utilizare general? n.c.a.
283-Fabricarea ma?inilor ?i utilajelor pentru agricultur? ?i exploat?ri forestiere
2830 - Fabricarea ma?inilor ?i utilajelor pentru agricultur? ?i exploat?ri forestiere
284-Fabricarea utilajelor ?i a ma?inilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2841 - Fabricarea utilajelor ?i a ma?inilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor ma?ini-unelte n.c.a.
289-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extrac?ie ?i construc?ii
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, b?uturilor ?i tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textil?, a îmbr?c?mintei ?i a piel?riei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei ?i cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice ?i a cauciucului
2899 - Fabricarea altor ma?ini ?i utilaje specifice n.c.a.
29-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
291-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292-Produc?ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci ?i semiremorci
2920 - Produc?ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci ?i semiremorci
293-Fabricarea de echipamente electrice ?i electronice pentru autovehicule ?i pentru motoare de autovehicule
2931 - Fabricarea de echipamente electrice ?i electronice pentru autovehicule ?i pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese ?i accesorii pentru autovehicule ?i pentru motoare de autovehicule
30-Construc?ia de nave ?i structuri plutitoare
301-Construc?ia de nave ?i structuri plutitoare
3011 - Construc?ia de nave ?i structuri plutitoare
3012 - Construc?ia de ambarca?iuni sportive ?i de agrement
302-Fabricarea materialului rulant
3020 - Fabricarea materialului rulant
303-Fabricarea de aeronave ?i nave spa?iale
3030 - Fabricarea de aeronave ?i nave spa?iale
304-Fabricarea vehiculelor militare de lupt?
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupt?
309-Fabricarea de motociclete
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete ?i de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31-Fabricarea de mobil? pentru birouri ?i magazine
310-Fabricarea de mobil? pentru birouri ?i magazine
3101 - Fabricarea de mobil? pentru birouri ?i magazine
3102 - Fabricarea de mobil? pentru buc?t?rii
3103 - Fabricarea de saltele ?i somiere
3109 - Fabricarea de mobil? n.c.a.
32-Baterea monedelor
321-Baterea monedelor
3211 - Baterea monedelor
3212 - Fabricarea bijuteriilor ?i articolelor similare din metale ?i pietre pre?ioase
3213 - Fabricarea imita?iilor de bijuterii ?i articole similare
322-Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
323-Fabricarea articolelor pentru sport
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
324-Fabricarea jocurilor ?i juc?riilor
3240 - Fabricarea jocurilor ?i juc?riilor
325-Produc?ia de dispozitive, aparate ?i instrumente medicale ?i de laborator
3250 - Produc?ia de dispozitive, aparate ?i instrumente medicale ?i de laborator
329-Fabricarea m?turilor ?i periilor
3291 - Fabricarea m?turilor ?i periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33-Repararea articolelor fabricate din metal
331-Repararea articolelor fabricate din metal
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea ma?inilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice ?i optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea ?i între?inerea navelor ?i b?rcilor
3316 - Repararea ?i între?inerea aeronavelor ?i navelor spa?iale
3317 - Repararea ?i între?inerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 - Repararea altor echipamente
332-Instalarea ma?inilor ?i echipamentelor industriale
3320 - Instalarea ma?inilor ?i echipamentelor industriale
D-Produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap? cald? ?i aer condi?ionat
35-Produc?ia de energie electric?
351-Produc?ia de energie electric?
3511 - Produc?ia de energie electric?
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribu?ia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
352-Produc?ia gazelor
3521 - Produc?ia gazelor
3522 - Distribu?ia combustibililor gazo?i prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazo?i prin conducte
353-Furnizarea de abur ?i aer condi?ionat
3530 - Furnizarea de abur ?i aer condi?ionat
E-Distribu?ia apei; salubritate, gestionarea de?eurilor, activit??i de decontaminare
36-Captarea, tratarea ?i distribu?ia apei
360-Captarea, tratarea ?i distribu?ia apei
3600 - Captarea, tratarea ?i distribu?ia apei
37-Colectarea ?i epurarea apelor uzate
370-Colectarea ?i epurarea apelor uzate
3700 - Colectarea ?i epurarea apelor uzate
38-Colectarea de?eurilor nepericuloase
381-Colectarea de?eurilor nepericuloase
3811 - Colectarea de?eurilor nepericuloase
3812 - Colectarea de?eurilor periculoase
382-Tratarea ?i eliminarea de?eurilor nepericuloase
3821 - Tratarea ?i eliminarea de?eurilor nepericuloase
3822 - Tratarea ?i eliminarea de?eurilor periculoase
383-Demontarea (dezasamblarea) ma?inilor ?i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3831 - Demontarea (dezasamblarea) ma?inilor ?i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39-Activit??i ?i servicii de decontaminare
390-Activit??i ?i servicii de decontaminare
3900 - Activit??i ?i servicii de decontaminare
F-Construc?ii
41-Dezvoltare (promovare) imobiliar?
411-Dezvoltare (promovare) imobiliar?
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliar?
412-Lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale
4120 - Lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale
42-Lucr?ri de construc?ii a drumurilor ?i autostr?zilor
421-Lucr?ri de construc?ii a drumurilor ?i autostr?zilor
4211 - Lucr?ri de construc?ii a drumurilor ?i autostr?zilor
4212 - Lucr?ri de construc?ii a c?ilor ferate de suprafa?? ?i subterane
4213 - Costruc?ia de poduri ?i tuneluri
422-Lucr?ri de construc?ii a proiectelor utilitare pentru fluide
4221 - Lucr?ri de construc?ii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucr?ri de construc?ii a proiectelor utilitare pentru electricitate ?i telecomunica?ii
429-Construc?ii hidrotehnice
4291 - Construc?ii hidrotehnice
4299 - Lucr?ri de construc?ii a altor proiecte inginere?ti n.c.a
43-Lucr?ri de demolare a construc?iilor
431-Lucr?ri de demolare a construc?iilor
4311 - Lucr?ri de demolare a construc?iilor
4312 - Lucr?ri de preg?tire a terenului
4313 - Lucr?ri de foraj ?i sondaj pentru construc?ii
432-Lucr?ri de instala?ii electrice
4321 - Lucr?ri de instala?ii electrice
4322 - Lucr?ri de instala?ii sanitare, de înc?lzire ?i de aer condi?ionat
4329 - Alte lucr?ri de instala?ii pentru construc?ii
433-Lucr?ri de ipsoserie
4331 - Lucr?ri de ipsoserie
4332 - Lucr?ri de tâmpl?rie ?i dulgherie
4333 - Lucr?ri de pardosire ?i placare a pere?ilor
4334 - Lucr?ri de vopsitorie, zugr?veli ?i mont?ri de geamuri
4339 - Alte lucr?ri de finisare
439-Lucr?ri de învelitori, ?arpante ?i terase la construc?ii
4391 - Lucr?ri de învelitori, ?arpante ?i terase la construc?ii
4399 - Alte lucr?ri speciale de construc?ii n.c.a.
G-Comer? cu ridicata ?i cu am?nuntul; repararea autovehiculelor ?i motocicletelor
45-Comer? cu autoturisme ?i autovehicule u?oare (sub 3,5 tone)
451-Comer? cu autoturisme ?i autovehicule u?oare (sub 3,5 tone)
4511 - Comer? cu autoturisme ?i autovehicule u?oare (sub 3,5 tone)
4519 - Comer? cu alte autovehicule
452-Între?inerea ?i repararea autovehiculelor
4520 - Între?inerea ?i repararea autovehiculelor
453-Comer? cu ridicata de piese ?i accesorii pentru autovehicule
4531 - Comer? cu ridicata de piese ?i accesorii pentru autovehicule
4532 - Comer? cu am?nuntul de piese ?i accesorii pentru autovehicule
454-Comer? cu motociclete, piese ?i accesorii aferente; între?inerea ?i repararea motocicletelor
4540 - Comer? cu motociclete, piese ?i accesorii aferente; între?inerea ?i repararea motocicletelor
46-Intermedieri în comer?ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ?i cu bunuri semifinite
461-Intermedieri în comer?ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ?i cu bunuri semifinite
4611 - Intermedieri în comer?ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile ?i cu bunuri semifinite
4612 - Intermedieri în comer?ul cu combustibili, minereuri, metale ?i produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comer?ul cu material lemnos ?i materiale de construc?ii
4614 - Intermedieri în comer?ul cu ma?ini, echipamente industriale, nave ?i avioane
4615 - Intermedieri în comer?ul cu mobil?, articole de menaj ?i de fier?rie
4616 - Intermedieri în comer?ul cu textile, confec?ii din blan? , înc?l??minte ?i articole din piele
4617 - Intermedieri în comer?ul cu produse alimentare, b?uturi ?i tutun
4618 - Intermedieri în comer?ul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comer?ul cu produse diverse
462-Comer? cu ridicata al cerealelor, semin?elor, furajelor ?i tutunului neprelucrat
4621 - Comer? cu ridicata al cerealelor, semin?elor, furajelor ?i tutunului neprelucrat
4622 - Comer? cu ridicata al florilor ?i al plantelor
4623 - Comer? cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comer? cu ridicata al bl?nurilor, pieilor brute ?i al pieilor prelucrate
463-Comer? cu ridicata al fructelor ?i legumelor
4631 - Comer? cu ridicata al fructelor ?i legumelor
4632 - Comer? cu ridicata al c?rnii ?i produselor din carne
4633 - Comer? cu ridicata al produselor lactate, ou?lor, uleiurilor ?i gr?similor comestibile
4634 - Comer? cu ridicata al b?uturilor
4635 - Comer? cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comer? cu ridicata al zah?rului, ciocolatei ?i produselor zaharoase
4637 - Comer? cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ?i condimente
4638 - Comer? cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pe?te, crustacee ?i molu?te
4639 - Comer? cu ridicata nespecializat de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
464-Comer? cu ridicata al produselor textile
4641 - Comer? cu ridicata al produselor textile
4642 - Comer? cu ridicata al îmbr?c?mintei ?i înc?l??mintei
4643 - Comer? cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospod?resc, al aparatelor de radio ?i televizoarelor
4644 - Comer? cu ridicata al produselor din ceramic?, sticl?rie, ?i al produselor de între?inere
4645 - Comer? cu ridicata al produselor cosmetice ?i de parfumerie
4646 - Comer? cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comer? cu ridicata al mobilei, covoarelor ?i a articolelor de iluminat
4648 - Comer? cu ridicata al ceasurilor ?i bijuteriilor
4649 - Comer? cu ridicata al altor bunuri de uz gospod?resc
465-Comer? cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice ?i software- ului
4651 - Comer? cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice ?i software- ului
4652 - Comer? cu ridicata de componente ?i echipamente electronice ?i de telecomunica?ii
466-Comer? cu ridicata al ma?inilor agricole, echipamentelor ?i furniturilor
4661 - Comer? cu ridicata al ma?inilor agricole, echipamentelor ?i furniturilor
4662 - Comer? cu ridicata al ma?inilor- unelte
4663 - Comer? cu ridicata al ma?inilor pentru industria minier? ?i construc?ii
4664 - Comer? cu ridicata al ma?inilor pentru industria textil? ?i al ma?inilor de cusut ?i de tricotat
4665 - Comer? cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comer? cu ridicata al altor ma?ini ?i echipamente de birou
4669 - Comer? cu ridicata al altor ma?ini ?i echipamente
467-Comer? cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi ?i gazo?i al produselor derivate
4671 - Comer? cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi ?i gazo?i al produselor derivate
4672 - Comer? cu ridicata al metalelor ?i minereurilor metalice
4673 - Comer? cu ridicata al materialului lemnos ?i al materialelor de construc?ii ?i echipamentelor sanitare
4674 - Comer? cu ridicata al echipamentelor ?i furniturilor de fier?rie pentru instala?ii sanitare ?i de înc?lzire
4675 - Comer? cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comer? cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor
469-Comer? cu ridicata nespecializat
4690 - Comer? cu ridicata nespecializat
47-Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
471-Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
4711 - Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun
4719 - Comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant? de produse nealimentare
472-Comer? cu am?nuntul al fructelor ?i legumelor proaspete, în magazine specializate
4721 - Comer? cu am?nuntul al fructelor ?i legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comer? cu am?nuntul al c?rnii ?i al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comer? cu am?nuntul al pe?telui, crustaceelor ?i molu?telor, în magazine specializate
4724 - Comer? cu am?nuntul al pâinii, produselor de patiserie ?i produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comer? cu am?nuntul al b?uturilor, în magazine specializate
4726 - Comer? cu am?nuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comer? cu am?nuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
473-Comer? cu am?nuntul al carburan?ilor pentru autovehicule, în magazine specializate
4730 - Comer? cu am?nuntul al carburan?ilor pentru autovehicule, în magazine specializate
474-Comer? cu am?nuntul al calculatoarelor, unit??ilor periferice ?i software-ului, in magazine specializate
4741 - Comer? cu am?nuntul al calculatoarelor, unit??ilor periferice ?i software-ului, in magazine specializate
4742 - Comer? cu am?nuntul al echipamentului pentru telecomunica?ii, în magazine specializate
4743 - Comer? cu am?nuntul al echipamentului audio/ video, în magazine specializate
475-Comer? cu am?nuntul al textilelor, în magazine specializate
4751 - Comer? cu am?nuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comer? cu am?nuntul al articolelor de fier?rie, al articolelor din sticl? ?i a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comer? cu am?nuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor ?i al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comer? cu am?nuntul al articolelor ?i aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comer? cu am?nuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ?i al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
476-Comer? cu am?nuntul al c?r?ilor, în magazine specializate
4761 - Comer? cu am?nuntul al c?r?ilor, în magazine specializate
4762 - Comer? cu am?nuntul al ziarelor ?i articolelor de papet?rie, în magazine specializate
4763 - Comer? cu am?nuntul al discurilor ?i benzilor magnetice cu sau f?r? înregistr?ri audio/ video , în magazine specializate
4764 - Comer? cu am?nuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comer? cu am?nuntul al jocurilor ?i juc?riilor, în magazine specializate
477-Comer? cu am?nuntul al îmbr?c?mintei, în magazine specializate
4771 - Comer? cu am?nuntul al îmbr?c?mintei, în magazine specializate
4772 - Comer? cu am?nuntul al înc?l??mintei ?i articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comer? cu am?nuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comer? cu am?nuntul al articolelor medicale ?i ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comer? cu am?nuntul al produselor cosmetice ?i de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comer? cu am?nuntul al florilor, plantelor ?i semin?elor, comer? cu am?nuntul al animalelor de companie ?i al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comer? cu am?nuntul al ceasurilor ?i bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comer? cu am?nuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comer? cu am?nuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
478-Comer? cu am?nuntul al produselor alimentare, b?uturilor ?i produselor din tutun efectuat prin standuri, chio?curi ?i pie?e
4781 - Comer? cu am?nuntul al produselor alimentare, b?uturilor ?i produselor din tutun efectuat prin standuri, chio?curi ?i pie?e
4782 - Comer? cu am?nuntul al textilelor, îmbr?c?mintei ?i înc?l??mintei efectuat prin standuri, chio?curi ?i pie?e
4789 - Comer? cu am?nuntul prin standuri, chio?curi ?i pie?e al altor produse
479-Comer? cu am?nuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4791 - Comer? cu am?nuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 - Comer? cu am?nuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chio?curilor ?i pie?elor
H-Transport ?i depozitare
49-Transporturi de marf? pe calea ferat?
491-Transporturi interurbane de c?l?tori pe calea ferat?
4910 - Transporturi interurbane de c?l?tori pe calea ferat?
492-Transporturi de marf? pe calea ferat?
4920 - Transporturi de marf? pe calea ferat?
493-Transporturi urbane, suburbane ?i metropolitane de c?l?tori
4931 - Transporturi urbane, suburbane ?i metropolitane de c?l?tori
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de c?l?tori n.c.a
494-Transporturi rutiere de m?rfuri
4941 - Transporturi rutiere de m?rfuri
4942 - Servicii de mutare
495-Transporturi prin conducte
4950 - Transporturi prin conducte
50-Transporturi maritime ?i costiere de pasageri
501-Transporturi maritime ?i costiere de pasageri
5010 - Transporturi maritime ?i costiere de pasageri
502-Transporturi maritime ?i costiere de marf?
5020 - Transporturi maritime ?i costiere de marf?
503-Transporturi de pasageri pe c?i navigabile interioare
5030 - Transporturi de pasageri pe c?i navigabile interioare
504-Transportul de marf? pe c?i navigabile interioare
5040 - Transportul de marf? pe c?i navigabile interioare
51-Transporturi aeriene de pasageri
511-Transporturi aeriene de pasageri
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
512-Transporturi aeriene de marf?
5121 - Transporturi aeriene de marf?
5122 - Transporturi spa?iale
52-Depozit?ri
521-Depozit?ri
5210 - Depozit?ri
522-Activit??i de servicii anexe pentru transporturi terestre
5221 - Activit??i de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activit??i de servicii anexe transportului pe ap?
5223 - Activit??i de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipul?ri
5229 - Alte activit??i anexe transporturilor
53-Activit??i po?tale desf??urate sub obligativitatea serviciului universal
531-Activit??i po?tale desf??urate sub obligativitatea serviciului universal
5310 - Activit??i po?tale desf??urate sub obligativitatea serviciului universal
532-Alte activit??i po?tale ?i de curier
5320 - Alte activit??i po?tale ?i de curier
I-Hoteluri ?i restaurante
55-Hoteluri ?i alte facilit??i de cazare similare
551-Hoteluri ?i alte facilit??i de cazare similare
5510 - Hoteluri ?i alte facilit??i de cazare similare
552-Facilit??i de cazare pentru vacan?e ?i perioade de scurt? durat?
5520 - Facilit??i de cazare pentru vacan?e ?i perioade de scurt? durat?
553-Parcuri pentru rulote, campinguri ?i tabere
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri ?i tabere
559-Alte servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
56-Restaurante
561-Restaurante
5610 - Restaurante
562-Activit??i de alimenta?ie (catering) pentru evenimente
5621 - Activit??i de alimenta?ie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activit??i de alimenta?ie n.c.a.
563-Baruri ?i alte activit??i de servire a b?uturilor
5630 - Baruri ?i alte activit??i de servire a b?uturilor
J- Informa?ii ?i comunica?ii
58-Activit??i de editare a ziarelor
581-Activit??i de editare a ziarelor
5813 - Activit??i de editare a ziarelor
5811 - Activit??i de editare a c?r?ilor
5812 - Activit??i de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese ?i similare
5814 - Activit??i de editare a revistelor ?i periodicelor
5819 - Alte activit??i de editare
582-Activit??i de editare a jocurilor de calculator
5821 - Activit??i de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activit??i de editare a altor produse software
59-Activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
591-Activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
5911 - Activit??i de produc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
5912 - Activit??i de postproduc?ie cinematografic?, video ?i de programe de televiziune
5913 - Activit??i de distribu?ie a filmelor cinematografice, video ?i a programelor de televiziune
5914 - Proiec?ia de filme cinematografice
592-Activit??i de realizare a înregistr?rilor audio ?i activit??i de editare muzical?
5920 - Activit??i de realizare a înregistr?rilor audio ?i activit??i de editare muzical?
60-Activit??i de difuzare a programelor de radio
601-Activit??i de difuzare a programelor de radio
6010 - Activit??i de difuzare a programelor de radio
602-Activit??i de difuzare a programelor de televiziune
6020 - Activit??i de difuzare a programelor de televiziune
61-Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu
611-Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu
6110 - Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele cu cablu
612-Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele f?r? cablu (exclusiv prin satelit)
6120 - Activit??i de telecomunica?ii prin re?ele f?r? cablu (exclusiv prin satelit)
613-Activit??i de telecomunica?ii prin satelit
6130 - Activit??i de telecomunica?ii prin satelit
619-Alte activit??i de telecomunica?ii
6190 - Alte activit??i de telecomunica?ii
62-Activit??i de realizare a soft-ului la comand? (software orientat client)
620-Activit??i de realizare a soft-ului la comand? (software orientat client)
6201 - Activit??i de realizare a soft-ului la comand? (software orientat client)
6202 - Activit??i de consultan?? în tehnologia informa?iei
6203 - Activit??i de management (gestiune ?i exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 - Alte activit??i de servicii privind tehnologia informa?iei
63-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ?i activit??i conexe
631-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ?i activit??i conexe
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web ?i activit??i conexe
6312 - Activit??i ale portalurilor web
639-Activit??i ale agen?iilor de ?tiri
6391 - Activit??i ale agen?iilor de ?tiri
6399 - Alte activit??i de servicii informa?ionale n.c.a.
K- Intermedieri financiare ?i asigur?ri
64-Activit??i ale b?ncii centrale (na?ionale)
641-Activit??i ale b?ncii centrale (na?ionale)
6411 - Activit??i ale b?ncii centrale (na?ionale)
6419 - Alte activit??i de intermedieri monetare
642-Activit??i ale holdingurilor
6420 - Activit??i ale holdingurilor
643-Fonduri mutuale ?i alte entit??i financiare similare
6430 - Fonduri mutuale ?i alte entit??i financiare similare
649-Leasing financiar
6491 - Leasing financiar
6492 - Alte activit??i de creditare
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
65-Activit??i de asigur?ri de via??
651-Activit??i de asigur?ri de via??
6511 - Activit??i de asigur?ri de via??
6512 - Alte activit??i de asigur?ri (exceptând asigur?rile de via??)
652-Activit??i de reasigurare
6520 - Activit??i de reasigurare
653-Activit??i ale fondurilor de pensii (cu excep?ia celor din sistemul public de asigur?ri sociale)
6530 - Activit??i ale fondurilor de pensii (cu excep?ia celor din sistemul public de asigur?ri sociale)
66-Administrarea pie?elor financiare
661-Administrarea pie?elor financiare
6611 - Administrarea pie?elor financiare
6612 - Activit??i de intermediere a tranzac?iilor financiare
6619 - Activit??i auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activit??i de asigurari ?i fonduri de pensii
662-Activit??i de evaluare a riscului de asigurare ?i a pagubelor
6621 - Activit??i de evaluare a riscului de asigurare ?i a pagubelor
6622 - Activit??i ale agen?ilor ?i brokerilor de asigur?ri
6629 - Alte activit??i auxiliare activit??ilor de asigur?ri ?i fonduri de pensii
663-Activit??i de administrare a fondurilor
6630 - Activit??i de administrare a fondurilor
L-Tranzac?ii imobiliare
68-Cump?rarea ?i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
681-Cump?rarea ?i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 - Cump?rarea ?i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682-Închirierea ?i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
6820 - Închirierea ?i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
683-Agen?ii imobiliare
6831 - Agen?ii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe baz? de comision sau contract
M-Activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice
69-Activit??i juridice
691-Activit??i juridice
6910 - Activit??i juridice
692-Activit??i de contabilitate ?i audit financiar; consultan?? în domeniul fiscal
6920 - Activit??i de contabilitate ?i audit financiar; consultan?? în domeniul fiscal
70-Activit??i ale direc?iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
701-Activit??i ale direc?iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 - Activit??i ale direc?iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
702-Activit??i de consultan?? în domeniul rela?iilor publice ?i al comunic?rii
7021 - Activit??i de consultan?? în domeniul rela?iilor publice ?i al comunic?rii
7022 - Activit??i de consultan?? pentru afaceri ?i management
71-Activit??i de arhitectur?
711-Activit??i de arhitectur?
7111 - Activit??i de arhitectur?
7112 - Activit??i de inginerie ?i consultan?? tehnic? legate de acestea
712-Activit??i de testare ?i analize tehnice
7120 - Activit??i de testare ?i analize tehnice
72-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
721-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ?tiin?e naturale ?i inginerie
722-Cercetare-dezvoltare în ?tiin?e sociale ?i umaniste
7220 - Cercetare-dezvoltare în ?tiin?e sociale ?i umaniste
73-Activit??i ale agen?iilor de publicitate
731-Activit??i ale agen?iilor de publicitate
7311 - Activit??i ale agen?iilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
732-Activit??i de studiere a pie?ei ?i de sondare a opiniei publice
7320 - Activit??i de studiere a pie?ei ?i de sondare a opiniei publice
74-Activit??i de design specializat
741-Activit??i de design specializat
7410 - Activit??i de design specializat
742-Activit??i fotografice
7420 - Activit??i fotografice
743-Activit??i de traducere scris? ?i oral? (interpre?i)
7430 - Activit??i de traducere scris? ?i oral? (interpre?i)
749-Alte activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice n.c.a.
7490 - Alte activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice n.c.a.
75-Activit??i veterinare
750-Activit??i veterinare
7500 - Activit??i veterinare
N-Activit??i de servicii administrative ?i activit??i de servicii suport
77-Activit??i de închiriere ?i leasing cu autoturisme ?i autovehicule rutiere u?oare
771-Activit??i de închiriere ?i leasing cu autoturisme ?i autovehicule rutiere u?oare
7711 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu autoturisme ?i autovehicule rutiere u?oare
7712 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu autovehicule rutiere grele
772-Activit??i de închiriere ?i leasing cu bunuri recrea?ionale ?i echipament sportiv
7721 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu bunuri recrea?ionale ?i echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video ?i discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu alte bunuri personale ?i gospod?re?ti n.c.a.
773-Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente agricole
7731 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente agricole
7732 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente pentru construc?ii
7733 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente de transport pe ap?
7735 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu ma?ini ?i echipamente de transport aerian
7739 - Activit??i de închiriere ?i leasing cu alte ma?ini, echipamente ?i bunuri tangibile
774-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78-Activit??i ale agen?iilor de plasare a for?ei de munc?
781-Activit??i ale agen?iilor de plasare a for?ei de munc?
7810 - Activit??i ale agen?iilor de plasare a for?ei de munc?
782-Activit??i de contractare, pe baze temporare, a personalului
7820 - Activit??i de contractare, pe baze temporare, a personalului
783-Alte servicii de furnizare a for?ei de munc?
7830 - Alte servicii de furnizare a for?ei de munc?
79-Activit??i ale agen?iilor turistice
791-Activit??i ale agen?iilor turistice
7911 - Activit??i ale agen?iilor turistice
7912 - Activit??i ale tur-operatorilor
799-Alte servicii de rezervare ?i asisten?? turistic?
7990 - Alte servicii de rezervare ?i asisten?? turistic?
80-Activit??i de protec?ie ?i gard?
801-Activit??i de protec?ie ?i gard?
8010 - Activit??i de protec?ie ?i gard?
802-Activit??i de servicii privind sistemele de securizare
8020 - Activit??i de servicii privind sistemele de securizare
803-Activit??i de investiga?ii
8030 - Activit??i de investiga?ii
81-Activit??i de servicii suport combinate
811-Activit??i de servicii suport combinate
8110 - Activit??i de servicii suport combinate
812-Activit??i generale (nespecializate) de cur??enie interioar? a cl?dirilor
8121 - Activit??i generale (nespecializate) de cur??enie interioar? a cl?dirilor
8122 - Activit??i specializate de cur??enie a cl?dirilor, mijloacelor de transport, ma?inilor ?i utilajelor industriale
8129 - Alte activit??i de cur??enie n.c.a.
813-Activit??i de între?inere peisagistic?
8130 - Activit??i de între?inere peisagistic?
82-Activit??i combinate de secretariat
821-Activit??i combinate de secretariat
8211 - Activit??i combinate de secretariat
8219 - Activit??i de fotocopiere, de preg?tire a documentelor ?i alte activit??i specializate de secretariat
822-Activit??i ale centrelor de intermediere telefonic? (call center)
8220 - Activit??i ale centrelor de intermediere telefonic? (call center)
823-Activit??i de organizare a expozi?iilor, târgurilor ?i congreselor
8230 - Activit??i de organizare a expozi?iilor, târgurilor ?i congreselor
829-Activit??i ale agen?iilor de colectare ?i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8291 - Activit??i ale agen?iilor de colectare ?i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activit??i de ambalare
8299 - Alte activit??i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
O-Administra?ie public? ?i ap?rare; asigur?ri sociale din sistemul public
84-Servicii de administra?ie public? general?
841-Servicii de administra?ie public? general?
8411 - Servicii de administra?ie public? general?
8412 - Reglementarea activit??ilor organismelor care presteaz? servicii în domeniul îngrijirii s?n?t??ii, înv???mântului, culturii ?i al altor activit??i sociale, exclusiv protec?ia social?
8413 - Reglementarea ?i eficientizarea activit??ilor economice
842-Activit??i de servicii externe
8421 - Activit??i de servicii externe
8422 - Activit??i de ap?rare na?ional?
8423 - Activit??i de justi?ie
8424 - Activit??i de ordine public? ?i de protec?ie civil?
8425 - Activit??i de lupt? împotriva incendiilor ?i de prevenire a acestora
843-Activit??i de protec?ie social? obligatorie
8430 - Activit??i de protec?ie social? obligatorie
P-Înv???mânt
85-Înv???mânt pre?colar
851-Înv???mânt pre?colar
8510 - Înv???mânt pre?colar
852-Înv???mânt primar
8520 - Înv???mânt primar
853-Înv???mânt secundar general
8531 - Înv???mânt secundar general
8532 - Înv???mânt secundar, tehnic sau profesional
854-Înv???mânt superior nonuniversitar
8541 - Înv???mânt superior nonuniversitar
8542 - Înv???mânt superior universitar
855-Înv???mânt în domeniul sportiv ?i recrea?ional
8551 - Înv???mânt în domeniul sportiv ?i recrea?ional
8552 - Înv???mânt în domeniul cultural (limbi str?ine, muzic?, teatru, dans, arte plastice, ?i alte domenii)
8553 - ?coli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de înv???mânt n.c.a.
856-Activit??i de servicii suport pentru înv???mânt
8560 - Activit??i de servicii suport pentru înv???mânt
Q-S?n?tate ?i asisten?? social?
86-Activit??i de asisten?? spitaliceasc?
861-Activit??i de asisten?? spitaliceasc?
8610 - Activit??i de asisten?? spitaliceasc?
862-Activit??i de asisten?? medical? general?
8621 - Activit??i de asisten?? medical? general?
8622 - Activit??i de asisten?? medical? specializat?
8623 - Activit??i de asisten?? stomatologic?
869-Alte activit??i referitoare la s?n?tatea uman?
8690 - Alte activit??i referitoare la s?n?tatea uman?
87-Activit??i ale centrelor de îngrijire medical?
871-Activit??i ale centrelor de îngrijire medical?
8710 - Activit??i ale centrelor de îngrijire medical?
872-Activit??i ale centrelor de recuperare psihic? ?i de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 - Activit??i ale centrelor de recuperare psihic? ?i de dezintoxicare, exclusiv spitale
873-Activit??i ale c?minelor de b?trâni ?i ale c?minelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 - Activit??i ale c?minelor de b?trâni ?i ale c?minelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879-Alte activit??i de asisten?? social?, cu cazare n.c.a.
8790 - Alte activit??i de asisten?? social?, cu cazare n.c.a.
88-Activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, pentru b?trâni ?i pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
881-Activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, pentru b?trâni ?i pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 - Activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, pentru b?trâni ?i pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
889-Activit??i de îngrijire zilnic? pentru copii
8891 - Activit??i de îngrijire zilnic? pentru copii
8899 - Alte activit??i de asisten?? social?, f?r? cazare, n.c.a.
R-Activita?i de spectacole, culturale ?i recreative
90-Activit??i de interpretare artistic? (spectacole)
900-Activit??i de interpretare artistic? (spectacole)
9001 - Activit??i de interpretare artistic? (spectacole)
9002 - Activit??i suport pentru interpretare artistic? (spectacole)
9003 - Activit??i de crea?ie artistic?
9004 - Activit??i de gestionare a s?lilor de spectacole
91-Activit??i ale bibliotecilor ?i arhivelor
910-Activit??i ale bibliotecilor ?i arhivelor
9101 - Activit??i ale bibliotecilor ?i arhivelor
9102 - Activit??i ale muzeelor
9103 - Gestionarea monumentelor, cl?dirilor istorice ?i a altor obiective de interes turistic
9104 - Activit??i ale gr?dinilor zoologice, botanice ?i ale rezerva?iilor naturale
92-Activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri
920-Activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri
9200 - Activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri
93-Activit??i ale bazelor sportive
931-Activit??i ale bazelor sportive
9311 - Activit??i ale bazelor sportive
9312 - Activit??i ale cluburilor sportive
9313 - Activit??i ale centrelor de fitness
9319 - Alte activit??i sportive
932-Bâlciuri ?i parcuri de distrac?ii
9321 - Bâlciuri ?i parcuri de distrac?ii
9329 - Alte activit??i recreative ?i distractive n.c.a.
S-Alte activit??i de servicii
94-Activit??i ale organiza?iilor economice ?i patronale
941-Activit??i ale organiza?iilor economice ?i patronale
9411 - Activit??i ale organiza?iilor economice ?i patronale
9412 - Activit??i ale organiza?iilor profesionale
942-Activit??i ale sindicatelor salaria?ilor
9420 - Activit??i ale sindicatelor salaria?ilor
949-Activit??i ale organiza?iilor religioase
9491 - Activit??i ale organiza?iilor religioase
9492 - Activit??i ale organiza?iilor politice
9499 - Activit??i ale altor organiza?ii n.c.a.
95-Repararea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
951-Repararea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
9511 - Repararea calculatoarelor ?i a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunica?ii
952-Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9521 - Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospod?resc ?i a echipamentelor pentru cas? ?i gr?din?
9523 - Repararea înc?l??mintei ?i a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei ?i a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor ?i a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal ?i gospod?resc n.c.a.
96-Sp?larea ?i cur??area (uscat?) articolelor textile ?i a produselor din blan?
960-Sp?larea ?i cur??area (uscat?) articolelor textile ?i a produselor din blan?
9601 - Sp?larea ?i cur??area (uscat?) articolelor textile ?i a produselor din blan?
9602 - Coafur? ?i alte activit??i de înfrumuse?are
9603 - Activit??i de pompe funebre ?i similare
9604 - Activit??i de între?inere corporal?
9609 - Alte activit??i de servicii n.c.a.
T-Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic; private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
97-Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic
970-Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 - Activit??i ale gospod?riilor private în calitate de angajator de personal casnic
98-Activit??i ale gospod?riilor private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
981-Activit??i ale gospod?riilor private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
9810 - Activit??i ale gospod?riilor private de producere de bunuri ?i servicii destinate consumului propriu
982-Activit??i ale gospod?riilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 - Activit??i ale gospod?riilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
U-Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
99-Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
990-Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
9900 - Activit??i ale organiza?iilor ?i organismelor extrateritoriale
Atribuire coduri CAEN la sediile sociale
Cod CAEN Sediu social Sediu secundar Activitati proprii de birou de firma Activitati desf. in afara sediului soc. si al sediilor secundare
Administratori

Prin solicitarea serviciului Bizee Infiintare firme, imi exprim acordul acceptarii termenilor si conditiilor companiei Bizee, a prelucrarii datelor cu character personal in conformitate cu politica GDPR cat si politica de confidentialitate.