Infiintare firma

Uita de inconvenienta birocratica atunci cand trebuie sa-ti infiintezi propria companie.Bizee se ocupa de intreg procesul si se asigura sa nu apara probleme

Completeaza datele


Asigura-te ca datele sunt corect completate, de restul ne ocupam noi.
Asociatii

, cetatean roman, nascut(a) la data de
in , jud , domiciliat(a) in localitatea , str , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , jud. ,
posesor(e) al
,
seria nr. , eliberat de , la data de
, CNP
S.C. , persoana juridica romana, cu sediul social in , cod ORC , avand cod fiscal , reprezentata de d-nul/d-na , conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a
, nr din data de

, cetatean strain, nascut(a) la data de
in , jud , domiciliat(a) in localitatea , str , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , jud. ,
posesor(e) al
,
seria nr. , eliberat de , la data de
, CNP
S.C. , persoana juridica straina, cu sediul social in , cod ORC , avand cod fiscal , reprezentata de d-nul/d-na , conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a
, nr din data de

Impartire parti sociale
   

Locul de desfasurare a activitatii

Sediu social
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Sediu secundar (daca este cazul)
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Activitati proprii de birou de firma (daca este cazul)
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare (daca este cazul)
Adresa in loc. , str , nr. , bl. , sc. ,
et. , ap. , judet/sector

Obiectul de activitate

Activitatea principala
A-Agricultură, silvicultură și pescuit
01-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
011-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre
0119 - Cultivarea altor plante nepermanente
012-Cultivarea strugurilor
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 - Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
013-Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014-Creşterea bovinelor de lapte
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0147 - Creşterea păsărilor
0149 - Creşterea altor animale
015-Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016-Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării
017-Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
02-Silvicultură şi alte activităţi forestiere
021-Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
022-Exploatare forestieră
0220 - Exploatare forestieră
023-Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
0230 - Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
024-Activităţi de servicii anexe silviculturii
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
03-Pescuitul maritim
031-Pescuitul maritim
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul în ape dulci
032-Acvacultura maritimă
0321 - Acvacultura maritimă
0322 - Acvacultura în ape dulci
B-Industria extractivă
05-Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
051-Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
052-Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520 - Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
06-Extracţia petrolului brut
061-Extracţia petrolului brut
0610 - Extracţia petrolului brut
062-Extracţia gazelor naturale
0620 - Extracţia gazelor naturale
07-Extracţia minereurilor feroase
071-Extracţia minereurilor feroase
0710 - Extracţia minereurilor feroase
072-Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0729 - Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
08-Extracţia şi aglomerarea turbei
081-Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
089-Extracţia şi aglomerarea turbei
0892 - Extracţia şi aglomerarea turbei
0893 - Extracţia sării
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a.
0891 - Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
09-Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
091-Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099-Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
C- Industria prelucrătoare
10-Prelucrarea şi conservarea cartofilor
101-Producţia şi conservarea cărnii
1011 - Producţia şi conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
102-Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
103-Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
104-Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
105-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
106-Fabricarea produselor de morărit
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
107-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
108-Fabricarea zahărului
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
110-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malţului
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
12-Fabricarea produselor din tutun
120-Fabricarea produselor din tutun
1200 - Fabricarea produselor din tutun
13-Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
131-Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
132-Producţia de ţesături
1320 - Producţia de ţesături
133-Finisarea materialelor textile
1330 - Finisarea materialelor textile
139-Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare şi mochete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
141-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
142-Fabricarea articolelor din blană
1420 - Fabricarea articolelor din blană
143-Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
15-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
151-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
152-Fabricarea încălţămintei
1520 - Fabricarea încălţămintei
16-Tăierea şi rindeluirea lemnului
161-Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
162-Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
17-Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
171-Fabricarea celulozei
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului
172-Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
18-Tipărirea ziarelor
181-Tipărirea ziarelor
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
182-Reproducerea înregistrărilor
1820 - Reproducerea înregistrărilor
19-Fabricarea produselor de cocserie
191-Fabricarea produselor de cocserie
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
192-Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20-Fabricarea gazelor industriale
201-Fabricarea gazelor industriale
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
202-Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
203-Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
204-Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
205-Fabricarea explozivilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
206-Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
21-Fabricarea produselor farmaceutice de bază
211-Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
212-Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
22-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
221-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
222-Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
23-Fabricarea sticlei plate
231-Fabricarea sticlei plate
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
232-Fabricarea de produse refractare
2320 - Fabricarea de produse refractare
233-Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
234-Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
235-Fabricarea cimentului
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului
236-Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
237-Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
239-Fabricarea de produse abrazive
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24-Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
241-Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
242-Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
243-Tragere la rece a barelor
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Producţia de profiluri obţinute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
244-Producţia metalelor preţioase
2441 - Producţia metalelor preţioase
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Producţia altor metale neferoase
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari
245-Turnarea fontei
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea oţelului
2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
25-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
251-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
252-Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
253-Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
254-Fabricarea armamentului şi muniţiei
2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
255-Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
256-Tratarea şi acoperirea metalelor
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 - Operaţiuni de mecanică generală
257-Fabricarea produselor de tăiat
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
259-Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
261-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
262-Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263-Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
264-Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
265-Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 - Productia de ceasuri
266-Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
267-Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
268-Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2680 - Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
27-Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
271-Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 - Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
272-Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii
273-Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
274-Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275-Fabricarea de aparate electrocasnice
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
279-Fabricarea altor echipamente electrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
28-Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
281-Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2811 - Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
282-Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 - Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
283-Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
284-Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
289-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
29-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
291-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292-Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
30-Construcţia de nave şi structuri plutitoare
301-Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
302-Fabricarea materialului rulant
3020 - Fabricarea materialului rulant
303-Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
304-Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
309-Fabricarea de motociclete
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31-Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
310-Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
32-Baterea monedelor
321-Baterea monedelor
3211 - Baterea monedelor
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
322-Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
323-Fabricarea articolelor pentru sport
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
324-Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
325-Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3250 - Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
329-Fabricarea măturilor şi periilor
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33-Repararea articolelor fabricate din metal
331-Repararea articolelor fabricate din metal
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea maşinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 - Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 - Repararea altor echipamente
332-Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
D-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
35-Producţia de energie electrică
351-Producţia de energie electrică
3511 - Producţia de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuţia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
352-Producţia gazelor
3521 - Producţia gazelor
3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte
353-Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
E-Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
36-Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360-Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37-Colectarea şi epurarea apelor uzate
370-Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate
38-Colectarea deşeurilor nepericuloase
381-Colectarea deşeurilor nepericuloase
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
382-Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
383-Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39-Activităţi şi servicii de decontaminare
390-Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare
F-Construcții
41-Dezvoltare (promovare) imobiliară
411-Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
412-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
42-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
421-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 - Costrucţia de poduri şi tuneluri
422-Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
429-Construcţii hidrotehnice
4291 - Construcţii hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
43-Lucrări de demolare a construcţiilor
431-Lucrări de demolare a construcţiilor
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
432-Lucrări de instalaţii electrice
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
433-Lucrări de ipsoserie
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
439-Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
G-Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
45-Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
451-Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
452-Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453-Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
454-Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
46-Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
461-Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
462-Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
463-Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
464-Comerţ cu ridicata al produselor textile
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi al produselor de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
465-Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
466-Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
467-Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
469-Comerţ cu ridicata nespecializat
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
47-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
471-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
472-Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
473-Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
474-Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, in magazine specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, in magazine specializate
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video, în magazine specializate
475-Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
476-Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
477-Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
478-Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
479-Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 - Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
H-Transport și depozitare
49-Transporturi de marfă pe calea ferată
491-Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
492-Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
493-Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
494-Transporturi rutiere de mărfuri
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
495-Transporturi prin conducte
4950 - Transporturi prin conducte
50-Transporturi maritime şi costiere de pasageri
501-Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5010 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri
502-Transporturi maritime şi costiere de marfă
5020 - Transporturi maritime şi costiere de marfă
503-Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
504-Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51-Transporturi aeriene de pasageri
511-Transporturi aeriene de pasageri
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
512-Transporturi aeriene de marfă
5121 - Transporturi aeriene de marfă
5122 - Transporturi spaţiale
52-Depozitări
521-Depozitări
5210 - Depozitări
522-Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipulări
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
53-Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
531-Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 - Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
532-Alte activităţi poştale şi de curier
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
I-Hoteluri și restaurante
55-Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
551-Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
552-Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
553-Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
559-Alte servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
56-Restaurante
561-Restaurante
5610 - Restaurante
562-Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
J- Informații și comunicații
58-Activităţi de editare a ziarelor
581-Activităţi de editare a ziarelor
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
582-Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
59-Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
591-Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 - Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 - Proiecţia de filme cinematografice
592-Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60-Activităţi de difuzare a programelor de radio
601-Activităţi de difuzare a programelor de radio
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
602-Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
611-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
612-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
613-Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
619-Alte activităţi de telecomunicaţii
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii
62-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
620-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
63-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
631-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
639-Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
K- Intermedieri financiare și asigurări
64-Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
641-Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6411 - Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6419 - Alte activităţi de intermedieri monetare
642-Activităţi ale holdingurilor
6420 - Activităţi ale holdingurilor
643-Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649-Leasing financiar
6491 - Leasing financiar
6492 - Alte activităţi de creditare
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
65-Activităţi de asigurări de viaţă
651-Activităţi de asigurări de viaţă
6511 - Activităţi de asigurări de viaţă
6512 - Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
652-Activităţi de reasigurare
6520 - Activităţi de reasigurare
653-Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66-Administrarea pieţelor financiare
661-Administrarea pieţelor financiare
6611 - Administrarea pieţelor financiare
6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii
662-Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6621 - Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări
6629 - Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
663-Activităţi de administrare a fondurilor
6630 - Activităţi de administrare a fondurilor
L-Tranzacții imobiliare
68-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
681-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
683-Agenţii imobiliare
6831 - Agenţii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
M-Activități profesionale, științifice și tehnice
69-Activităţi juridice
691-Activităţi juridice
6910 - Activităţi juridice
692-Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
70-Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
701-Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
702-Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
71-Activităţi de arhitectură
711-Activităţi de arhitectură
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712-Activităţi de testare şi analize tehnice
7120 - Activităţi de testare şi analize tehnice
72-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
721-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
722-Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73-Activităţi ale agenţiilor de publicitate
731-Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
732-Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74-Activităţi de design specializat
741-Activităţi de design specializat
7410 - Activităţi de design specializat
742-Activităţi fotografice
7420 - Activităţi fotografice
743-Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
749-Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
75-Activităţi veterinare
750-Activităţi veterinare
7500 - Activităţi veterinare
N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
77-Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
771-Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
772-Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
773-Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
774-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78-Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
781-Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
782-Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
783-Alte servicii de furnizare a forţei de muncă
7830 - Alte servicii de furnizare a forţei de muncă
79-Activităţi ale agenţiilor turistice
791-Activităţi ale agenţiilor turistice
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
799-Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80-Activităţi de protecţie şi gardă
801-Activităţi de protecţie şi gardă
8010 - Activităţi de protecţie şi gardă
802-Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
803-Activităţi de investigaţii
8030 - Activităţi de investigaţii
81-Activităţi de servicii suport combinate
811-Activităţi de servicii suport combinate
8110 - Activităţi de servicii suport combinate
812-Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8122 - Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor industriale
8129 - Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
813-Activităţi de întreţinere peisagistică
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
82-Activităţi combinate de secretariat
821-Activităţi combinate de secretariat
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
822-Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
823-Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
829-Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activităţi de ambalare
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
O-Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
84-Servicii de administraţie publică generală
841-Servicii de administraţie publică generală
8411 - Servicii de administraţie publică generală
8412 - Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
8413 - Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
842-Activităţi de servicii externe
8421 - Activităţi de servicii externe
8422 - Activităţi de apărare naţională
8423 - Activităţi de justiţie
8424 - Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8425 - Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
843-Activităţi de protecţie socială obligatorie
8430 - Activităţi de protecţie socială obligatorie
P-Învățământ
85-Învăţământ preşcolar
851-Învăţământ preşcolar
8510 - Învăţământ preşcolar
852-Învăţământ primar
8520 - Învăţământ primar
853-Învăţământ secundar general
8531 - Învăţământ secundar general
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
854-Învăţământ superior nonuniversitar
8541 - Învăţământ superior nonuniversitar
8542 - Învăţământ superior universitar
855-Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii)
8553 - Şcoli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
856-Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Q-Sănătate și asistență socială
86-Activităţi de asistenţă spitalicească
861-Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească
862-Activităţi de asistenţă medicală generală
8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică
869-Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
87-Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
871-Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872-Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
873-Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879-Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
88-Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
881-Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
889-Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
R-Activitați de spectacole, culturale și recreative
90-Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
900-Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 - Activităţi de creaţie artistică
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
91-Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
910-Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 - Activităţi ale muzeelor
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9104 - Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
92-Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920-Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93-Activităţi ale bazelor sportive
931-Activităţi ale bazelor sportive
9311 - Activităţi ale bazelor sportive
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
9313 - Activităţi ale centrelor de fitness
9319 - Alte activităţi sportive
932-Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
S-Alte activități de servicii
94-Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
941-Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale
942-Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
949-Activităţi ale organizaţiilor religioase
9491 - Activităţi ale organizaţiilor religioase
9492 - Activităţi ale organizaţiilor politice
9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
95-Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
951-Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii
952-Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9521 - Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
96-Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
960-Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 - Activităţi de întreţinere corporală
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
T-Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
97-Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970-Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 - Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
98-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
981-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
9810 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
982-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
U-Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
99-Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990-Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
9900 - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale


Activitatea secundara
A-Agricultură, silvicultură și pescuit
01-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
011-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre
0119 - Cultivarea altor plante nepermanente
012-Cultivarea strugurilor
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 - Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
013-Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014-Creşterea bovinelor de lapte
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0147 - Creşterea păsărilor
0149 - Creşterea altor animale
015-Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016-Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării
017-Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
02-Silvicultură şi alte activităţi forestiere
021-Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
022-Exploatare forestieră
0220 - Exploatare forestieră
023-Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
0230 - Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
024-Activităţi de servicii anexe silviculturii
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
03-Pescuitul maritim
031-Pescuitul maritim
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul în ape dulci
032-Acvacultura maritimă
0321 - Acvacultura maritimă
0322 - Acvacultura în ape dulci
B-Industria extractivă
05-Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
051-Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
052-Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520 - Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
06-Extracţia petrolului brut
061-Extracţia petrolului brut
0610 - Extracţia petrolului brut
062-Extracţia gazelor naturale
0620 - Extracţia gazelor naturale
07-Extracţia minereurilor feroase
071-Extracţia minereurilor feroase
0710 - Extracţia minereurilor feroase
072-Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0729 - Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
08-Extracţia şi aglomerarea turbei
081-Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
089-Extracţia şi aglomerarea turbei
0892 - Extracţia şi aglomerarea turbei
0893 - Extracţia sării
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a.
0891 - Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
09-Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
091-Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099-Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
C- Industria prelucrătoare
10-Prelucrarea şi conservarea cartofilor
101-Producţia şi conservarea cărnii
1011 - Producţia şi conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
102-Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
103-Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
104-Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
105-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
106-Fabricarea produselor de morărit
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
107-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
108-Fabricarea zahărului
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
110-Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malţului
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
12-Fabricarea produselor din tutun
120-Fabricarea produselor din tutun
1200 - Fabricarea produselor din tutun
13-Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
131-Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
132-Producţia de ţesături
1320 - Producţia de ţesături
133-Finisarea materialelor textile
1330 - Finisarea materialelor textile
139-Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare şi mochete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
141-Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
142-Fabricarea articolelor din blană
1420 - Fabricarea articolelor din blană
143-Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
15-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
151-Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
152-Fabricarea încălţămintei
1520 - Fabricarea încălţămintei
16-Tăierea şi rindeluirea lemnului
161-Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
162-Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
17-Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
171-Fabricarea celulozei
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului
172-Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
18-Tipărirea ziarelor
181-Tipărirea ziarelor
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
182-Reproducerea înregistrărilor
1820 - Reproducerea înregistrărilor
19-Fabricarea produselor de cocserie
191-Fabricarea produselor de cocserie
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
192-Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20-Fabricarea gazelor industriale
201-Fabricarea gazelor industriale
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
202-Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
203-Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
204-Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
205-Fabricarea explozivilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
206-Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
21-Fabricarea produselor farmaceutice de bază
211-Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
212-Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
22-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
221-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
222-Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
23-Fabricarea sticlei plate
231-Fabricarea sticlei plate
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
232-Fabricarea de produse refractare
2320 - Fabricarea de produse refractare
233-Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
234-Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
235-Fabricarea cimentului
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului
236-Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
237-Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
239-Fabricarea de produse abrazive
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24-Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
241-Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
242-Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
243-Tragere la rece a barelor
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Producţia de profiluri obţinute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
244-Producţia metalelor preţioase
2441 - Producţia metalelor preţioase
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Producţia altor metale neferoase
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari
245-Turnarea fontei
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea oţelului
2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
25-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
251-Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
252-Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
253-Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
254-Fabricarea armamentului şi muniţiei
2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
255-Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
256-Tratarea şi acoperirea metalelor
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 - Operaţiuni de mecanică generală
257-Fabricarea produselor de tăiat
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
259-Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
261-Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
262-Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263-Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
264-Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
265-Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 - Productia de ceasuri
266-Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
267-Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
268-Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2680 - Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
27-Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
271-Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 - Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
272-Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii
273-Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
274-Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275-Fabricarea de aparate electrocasnice
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
279-Fabricarea altor echipamente electrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
28-Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
281-Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2811 - Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
282-Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 - Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
283-Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
284-Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
289-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
29-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
291-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292-Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
30-Construcţia de nave şi structuri plutitoare
301-Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
302-Fabricarea materialului rulant
3020 - Fabricarea materialului rulant
303-Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
304-Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
309-Fabricarea de motociclete
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31-Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
310-Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
32-Baterea monedelor
321-Baterea monedelor
3211 - Baterea monedelor
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
322-Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
323-Fabricarea articolelor pentru sport
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
324-Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
325-Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3250 - Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
329-Fabricarea măturilor şi periilor
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33-Repararea articolelor fabricate din metal
331-Repararea articolelor fabricate din metal
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea maşinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 - Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 - Repararea altor echipamente
332-Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
D-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
35-Producţia de energie electrică
351-Producţia de energie electrică
3511 - Producţia de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuţia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
352-Producţia gazelor
3521 - Producţia gazelor
3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte
353-Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
E-Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
36-Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360-Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37-Colectarea şi epurarea apelor uzate
370-Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate
38-Colectarea deşeurilor nepericuloase
381-Colectarea deşeurilor nepericuloase
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
382-Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
383-Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
39-Activităţi şi servicii de decontaminare
390-Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare
F-Construcții
41-Dezvoltare (promovare) imobiliară
411-Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
412-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
42-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
421-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 - Costrucţia de poduri şi tuneluri
422-Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
429-Construcţii hidrotehnice
4291 - Construcţii hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
43-Lucrări de demolare a construcţiilor
431-Lucrări de demolare a construcţiilor
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
432-Lucrări de instalaţii electrice
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
433-Lucrări de ipsoserie
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
439-Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
G-Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
45-Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
451-Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
452-Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453-Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
454-Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
46-Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
461-Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
462-Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
463-Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
464-Comerţ cu ridicata al produselor textile
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi al produselor de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
465-Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
466-Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
467-Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
469-Comerţ cu ridicata nespecializat
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
47-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
471-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
472-Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
473-Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
474-Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, in magazine specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, in magazine specializate
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video, în magazine specializate
475-Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
476-Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
477-Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
478-Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
479-Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 - Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
H-Transport și depozitare
49-Transporturi de marfă pe calea ferată
491-Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
492-Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
493-Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
494-Transporturi rutiere de mărfuri
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
495-Transporturi prin conducte
4950 - Transporturi prin conducte
50-Transporturi maritime şi costiere de pasageri
501-Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5010 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri
502-Transporturi maritime şi costiere de marfă
5020 - Transporturi maritime şi costiere de marfă
503-Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
504-Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51-Transporturi aeriene de pasageri
511-Transporturi aeriene de pasageri
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
512-Transporturi aeriene de marfă
5121 - Transporturi aeriene de marfă
5122 - Transporturi spaţiale
52-Depozitări
521-Depozitări
5210 - Depozitări
522-Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipulări
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
53-Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
531-Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 - Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
532-Alte activităţi poştale şi de curier
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
I-Hoteluri și restaurante
55-Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
551-Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
552-Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
553-Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
559-Alte servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
56-Restaurante
561-Restaurante
5610 - Restaurante
562-Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
J- Informații și comunicații
58-Activităţi de editare a ziarelor
581-Activităţi de editare a ziarelor
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
582-Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
59-Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
591-Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 - Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 - Proiecţia de filme cinematografice
592-Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60-Activităţi de difuzare a programelor de radio
601-Activităţi de difuzare a programelor de radio
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
602-Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
611-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
612-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
613-Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
619-Alte activităţi de telecomunicaţii
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii
62-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
620-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
63-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
631-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
639-Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
K- Intermedieri financiare și asigurări
64-Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
641-Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6411 - Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6419 - Alte activităţi de intermedieri monetare
642-Activităţi ale holdingurilor
6420 - Activităţi ale holdingurilor
643-Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649-Leasing financiar
6491 - Leasing financiar
6492 - Alte activităţi de creditare
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
65-Activităţi de asigurări de viaţă
651-Activităţi de asigurări de viaţă
6511 - Activităţi de asigurări de viaţă
6512 - Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
652-Activităţi de reasigurare
6520 - Activităţi de reasigurare
653-Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66-Administrarea pieţelor financiare
661-Administrarea pieţelor financiare
6611 - Administrarea pieţelor financiare
6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii
662-Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6621 - Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări
6629 - Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
663-Activităţi de administrare a fondurilor
6630 - Activităţi de administrare a fondurilor
L-Tranzacții imobiliare
68-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
681-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
683-Agenţii imobiliare
6831 - Agenţii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
M-Activități profesionale, științifice și tehnice
69-Activităţi juridice
691-Activităţi juridice
6910 - Activităţi juridice
692-Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
70-Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
701-Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
702-Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
71-Activităţi de arhitectură
711-Activităţi de arhitectură
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712-Activităţi de testare şi analize tehnice
7120 - Activităţi de testare şi analize tehnice
72-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
721-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
722-Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73-Activităţi ale agenţiilor de publicitate
731-Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
732-Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74-Activităţi de design specializat
741-Activităţi de design specializat
7410 - Activităţi de design specializat
742-Activităţi fotografice
7420 - Activităţi fotografice
743-Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
749-Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
75-Activităţi veterinare
750-Activităţi veterinare
7500 - Activităţi veterinare
N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
77-Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
771-Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
772-Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
773-Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
774-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78-Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
781-Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
782-Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
783-Alte servicii de furnizare a forţei de muncă
7830 - Alte servicii de furnizare a forţei de muncă
79-Activităţi ale agenţiilor turistice
791-Activităţi ale agenţiilor turistice
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
799-Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80-Activităţi de protecţie şi gardă
801-Activităţi de protecţie şi gardă
8010 - Activităţi de protecţie şi gardă
802-Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
803-Activităţi de investigaţii
8030 - Activităţi de investigaţii
81-Activităţi de servicii suport combinate
811-Activităţi de servicii suport combinate
8110 - Activităţi de servicii suport combinate
812-Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8122 - Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor industriale
8129 - Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
813-Activităţi de întreţinere peisagistică
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
82-Activităţi combinate de secretariat
821-Activităţi combinate de secretariat
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
822-Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
823-Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
829-Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activităţi de ambalare
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
O-Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
84-Servicii de administraţie publică generală
841-Servicii de administraţie publică generală
8411 - Servicii de administraţie publică generală
8412 - Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
8413 - Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
842-Activităţi de servicii externe
8421 - Activităţi de servicii externe
8422 - Activităţi de apărare naţională
8423 - Activităţi de justiţie
8424 - Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8425 - Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
843-Activităţi de protecţie socială obligatorie
8430 - Activităţi de protecţie socială obligatorie
P-Învățământ
85-Învăţământ preşcolar
851-Învăţământ preşcolar
8510 - Învăţământ preşcolar
852-Învăţământ primar
8520 - Învăţământ primar
853-Învăţământ secundar general
8531 - Învăţământ secundar general
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
854-Învăţământ superior nonuniversitar
8541 - Învăţământ superior nonuniversitar
8542 - Învăţământ superior universitar
855-Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii)
8553 - Şcoli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
856-Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Q-Sănătate și asistență socială
86-Activităţi de asistenţă spitalicească
861-Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească
862-Activităţi de asistenţă medicală generală
8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică
869-Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
87-Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
871-Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872-Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
873-Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879-Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
88-Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
881-Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
889-Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
R-Activitați de spectacole, culturale și recreative
90-Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
900-Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 - Activităţi de creaţie artistică
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
91-Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
910-Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 - Activităţi ale muzeelor
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9104 - Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
92-Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920-Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93-Activităţi ale bazelor sportive
931-Activităţi ale bazelor sportive
9311 - Activităţi ale bazelor sportive
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
9313 - Activităţi ale centrelor de fitness
9319 - Alte activităţi sportive
932-Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
S-Alte activități de servicii
94-Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
941-Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale
942-Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
949-Activităţi ale organizaţiilor religioase
9491 - Activităţi ale organizaţiilor religioase
9492 - Activităţi ale organizaţiilor politice
9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
95-Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
951-Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii
952-Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9521 - Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
96-Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
960-Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 - Activităţi de întreţinere corporală
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
T-Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
97-Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970-Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 - Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
98-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
981-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
9810 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
982-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
U-Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
99-Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990-Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
9900 - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
Atribuire coduri CAEN la sediile sociale
Cod CAEN Sediu social Sediu secundar Activitati proprii de birou de firma Activitati desf. in afara sediului soc. si al sediilor secundare
Administratori

Prin solicitarea serviciului Bizee Infiintare firme, imi exprim acordul acceptarii termenilor si conditiilor companiei Bizee, a prelucrarii datelor cu character personal in conformitate cu politica GDPR cat si politica de confidentialitate.