Termeni si conditii

Termeni si conditii generale1. Introducere

Prezentele condiții sunt aplicabile serviciilor pe care ne contactati să vi le furnizăm. Prezentele Condiții Generale vor fi completate de Contractul de Prestari Servicii incheiat intre Utilizator si Prestator.

2. Definitii

 • 2.1. Utilizator: orice persoană fizică sau juridică care transmite o cerere în vederea contractarii serviciilor oferite de Prestator.
 • 2.2. Prestator: societatea Vault Accounting SRL, societate partener care utilizeaza datele transmise de dvs. in vederea prestarii serviciilor de contabilitate, resurse umane, salarizare si infiintare firma.
 • 2.3. Operator platforma: societatea Blissapp SRL, societate care administreaza platforma Bizee si o pune la dispozitia Prestatorului si a Utilizatorului.
 • 2.4. Platforma Bizee: platforma software dezvoltata si detinuta de Blissapp SRL, pusa la dispozitia Prestatorului si a Utilizatorului in vederea satisfacerii relatiei comerciale intre parti.

3. Utilizarea platformei Bizee

 • 3.1. Serviciile vor fi furnizate de Prestator prin intermediul unei platforme software ce poate fi accesată de pe orice dispozitiv mobil, desktop sau laptop.
 • 3.2. În vederea accesării serviciilor, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe Platforma Bizee și să mențină un cont personal activ de utilizator al serviciilor. În vederea înregistrării contului de utilizator, Utilizatorul este de acord să transmită Prestatorului anumite informații cu caracter personal care includ, printre altele, datele de identificare complete ale Utilizatorului, datele de identificare ale reprezentanților săi legali, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei desemnate de Utilizator să țină legătura cu Prestatorul.
 • 3.3. Utilizatorul se va asigura că toate informațiile transmise sunt corecte, complete și actualizate.
 • 3.4. Utilizatorul se obligă să mențină în permanență caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate contului.

4. Serviciile

 • 4.1. Serviciile pe care Prestatorul le poate presta Utilizatorului prin intermediul Platformei Bizee sunt detaliate în oferta disponibilă pe pagina de web a Platformei Bizee. Acestea sunt, fara a se limita la servicii de contabilitate, resurse umane, salarizare si infiintare firma.
 • 4.2. In vederea prestarii serviciilor se va incheia un contract intre Prestator si Utilizator la data agreerii serviciilor ce urmeaza a fi prestate. In urma incheierii contractului, Utilizatorul va confirma că serviciile solicitate Prestatorului, inclusiv rezultatul livrabil al acestora, corespunde cerințelor și nevoilor sale.
 • 4.3. Obligatiile Utilizatorului, obligatiile Prestatorului, onorariile pentru serviciile prestate si facturarea vor fi agreate de Utilizator si Prestator pe baza contractului semnat intre parti.

5. Livrabile

Livrabilele aferente serviciilor solicitate de către Utilizator vor fi generate de Plaftorma Bizee si vor fi puse la dispoziția Utilizatorului de către Prestator prin intermediul platformei Bizee

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de platforma colectează de la Utilizator informațiile pe care acesta le furnizează pentru desfasurarea normala a relatiei contractuale intre Utilizator si Prestator care pot include dar nu se limiteză la:

 • nume, e-mail, număr de telefon, adresă, nume de utilizator și parolă, cont bancar, număr de identificare Registrul Comerțului, cod unic de identificare;
 • informații furnizate de Utilizator în vederea prestării serviciilor de catre Prestator incluzând fără a se limita la date de facturare, date privind personalul Utilizatorului, etc.;
 • informații în legătura cu prestarea serviciilor obținute din date publice și/sau surse terțe.

Pentru o consultare completa a modalitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vizitati sectiunea Politica GDPR.

7. Confidențialitate

Informaţii confidenţiale. Părțile convin să folosească informaţiile confidenţiale ale celeilalte Părţi exclusiv în legătură cu serviciile şi să nu le divulge fără aprobare prealabilă scrisă, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • când acest lucru este obligatoriu în baza legii sau reglementărilor specifice sau când se solicită de către un organism profesional;
 • sunt necesare consilierilor cu care Părțile lucrează.

Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale unor subcontractanți sau prestatori de servicii cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate, precum și altor parti desemnate in scris de Utilizator care sunt implicați în problema respectivă.

Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite în legătură cu contractul își va păstra valabilitatea trei ani după primirea acestor informații. Cele de mai sus nu se aplică informațiilor care :

 • sunt disponibile publicului;
 • au fost primite de la cineva care nu are obligații de confidențialitate în legătură cu acestea;
 • erau deja cunoscute de Partea care primește aceste informații

Pentru o consultare completa, vizitati sectiunea Politica de confidentialitate.